Logg inn

Bedriftsinterne kurs

2016/2017

Som en prøveordning i 2016/17 kan bedrifter som er innenfor Stup søke støtte til bedriftsinterne kurs.
Har du spørsmål ved dette ta kontakt med: Helene Cowman; hc@mediebedriftene.no.  

Retningslinjer for bedriftsinterne kurs.

1. Søknaden stiles til kurs-ansvarlig i Stup. Søknaden skal inneholde detaljert
budsjett der Stup kan dekke opp til 50% av
kurset . I tillegg en forklaring på hvordan kurset passer
inn i kompetanseplanen i bedriften(e). Bedriften(e) skal avklare i søknaden sted for kurset og kursledere.

2. Bedriftene er selv ansvarlig for påmelding fra deltagere.

3. Bedriftene sender Stup/MBL faktura u mva for det vedtatte beløp. Sammen med
faktura skal det følge en rapport fra kurset. Den skal inneholde deltagerliste med avklaring
av hvor mange som har NJ medlemskap. Samt deltakernes kursevaluering.

4. Det er en forutsetning at de som kostnadene dekkes for er en del av STUP
ordningen.
 

Svært få bedrifter har en kompetanseplan nå i 2016. Styret i Stup ønsker derfor ikke å være kategoriske når det gjelder kravet om kompetanseplan fram til sommeren 2017. Søknader som følges av en beskrivelse fra bedriften om behov/satsningsområder,samt en uttalelse fra tillitsvalgte om behov for kurset og enighet om hvem som får delta, vil tilfredsstille kravet til kompetanseplan fram til sommeren 2017.