Logg inn

Bedriftsinterne kurs

2016-2018

Som en prøveordning i 2016-2018 kan bedrifter som er innenfor Stup søke støtte til bedriftsinterne kurs.
Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med: Janne Nermo: jn@mediebedriftene.no

Retningslinjer for bedriftsinterne kurs.

1. Søknaden stiles til kurs-ansvarlig i Stup. Søknaden skal inneholde detaljert
budsjett der Stup kan dekke opp til 50 % av kurset . I tillegg en forklaring på hvordan kurset passer inn i kompetanseplanen i bedriften(e). Bedriften(e) skal avklare i søknaden sted for kurset og kursledere.

2. Bedriftene er selv ansvarlig for påmelding fra deltagere.

3. Bedriftene sender Stup faktura u mva for det vedtatte beløp. Sammen med faktura skal det følge en rapport fra kurset. Den skal inneholde deltagerliste med avklaring av hvor mange som har NJ medlemskap. Samt deltakernes kursevaluering.

4. Det er en forutsetning at de som kostnadene dekkes for er en del av STUP ordningen.
 

Svært få bedrifter har en kompetanseplan nå i 2016. Styret i Stup ønsker derfor ikke å være kategoriske når det gjelder kravet om kompetanseplan. Søknader som følges av en beskrivelse fra bedriften om behov/satsningsområder,samt en uttalelse fra tillitsvalgte om behov for kurset og enighet om hvem som får delta, vil tilfredsstille kravet til kompetanseplan ut 2017.