Logg inn

FriStup-styret

FriStup-styret har normalt tre møter  i året, 4-6 uker etter stipendsøknadsfristene. 

I møtene behandles søknader om individuelle stipend, forslag til nye kurs og prinsipielle spørsmål relatert til FriStups virksomhet. 

FriStups styre og administrasjon skal sørge for at Stup-midlene kommer flest mulig frilansere til gode på best mulig måte. 

FriStup-styret oppnevnes av landsstyret i NJ. Styrerepresentantene velges for to år.

FriStup-styret 2016-2017:

Håkon Okkenhaug, leder

Inger Ellen Eftevand Orvin, nestleder 

Henrikke Helland

Kjetil Gillesvik

Vara:

Anne-Lise Aakervik