Logg inn

Studieturer/kurs 2017

1. Bli med Stup/Skup til Nicar 2017 ( Skup)

(Kurset er fullt)

Antall kursdager: 7, dato: 26. februar - 5. mars 2017

Kursleder: John Bones

Hvor: Data-Skupkonferansen Norge, Jacksonville Florida

Målgruppe: Journalister som er opptatt av computer-assisted reporting.

Kursets historie: Arrangeres for tredje gang

Nytt av året er at vi foreslår å samle gruppen på dataSkup høsten 2016
først.

Kursmål: Deltagerne skal sette seg inn i og lære hvilke dataverktøy de kan bruke for å grave dypere ned i historiene.

2. Web-TV som virker (IJ)

(Kurset er fullt)

Antall kursdager: 3, dato: 25.-28. april 2017

Kursleder: Torben Schou

Hvor: København

Målgruppe: De som skal arbeide med web tv og video på sosiale medier. 

Kursets historie: Arrangeres for første gang.

Kursmål: Kursdeltakerne skal lære hva slags hva slags web-tv som fungerer aller best, hvordan man produserer de beste videoene og hvordan man bruker sosiale medier for å nå et stort publikum.

Som en oppfølger til kurset arrangeres det en hel kursdag for deltagerne en måned etter kurset.

 

3. Neighborhood news (IJ)

(Kurset er fullt)

Antall kursdager: 5, høst 2017

Hvor: New Jersey/Chicago

Kursleder: Asgeir Olden

Målgruppe: Journalister og redaktører fra lokalaviser

Kursets historie: Kurset ble arrangert høsten 2016.

Kursmål: Kursdeltakerne skal lære hvordan små, amerikanske redaksjoner lykkes med redaksjonell nyskaping på nett. De skal hente inspirasjon og ta med seg konkrete ideer og tiltak tilbake til redaksjonene sine.  

 

4. Dette er korrupsjon, og slik oppdager du den. (IJ)

(Kurset er fullt)

Antall kursdager: 4, 19.-22. september 2017

Kursleder: Trygve Aas Olsen

Hvor: 2 dager Norge 2 dager Berlin

Målgruppe: Journalister som dekker økonomi og næringsliv.

Kursets historie: Arrangeres for første gang.

Kursmål: Kursdeltakerne skal settes i stand til å forstå når og hvor korrupsjon kan oppstå, og få verktøy, kilder og kontakter som kan hjelpe dem å avsløre den.