Logg inn

Neighborhood News

Studietur til New Jersey og Chicago

 

Tidspunkt: 27. september til 3. oktober

 
Neighborhood news (IJ)

Antall kursdager: 5

Hvor: New Jersey/Chicago

Kursleder: Asgeir Olden

Målgruppe: Journalister og redaktører fra lokalaviser

Kursets historie: Kurset blir arrangert høsten 2016.

Kursmål: Kursdeltakerne skal
lære hvordan små, amerikanske redaksjoner lykkes med redaksjonell nyskaping på
nett. De skal hente inspirasjon og ta med seg konkrete ideer og tiltak tilbake
til redaksjonene sine.

Antall deltakere: 10

Studieturen er gratis for MBL-Stup og FriStup-medlemmer.