Logg inn

NRK-Stup

NRK har sin egen studiepermisjonsordning som hvert år deler ut flere
hundre tusen kroner i stipender til redaksjonelle medarbeidere i NRK.
Det er mulig å søke om individuelt stipend til en studietur du legger opp selv,
det er mulig å søke om stipend for å delta på et kurs, det er mulig å søke om stipend 
for deltidsutdanning og det er mulig å søke om å få dekket utgiftene til deltakelse
på et kollektivt kurs eller en kollektiv studietur. NRK-STUP arrangerer egne studieturer,
men NRK-ansatte kan også søke om å delta på studieturer som arrangeres av
studiepermisjonsordningen. Kravet for tildeling av stipend er at kurset/utdanningen
er relevant og utdanningsrettet. Det gis ikke stipend til reportasjereiser.

NRK-STUP har egne retningslinjer som fraviker retningslinjene
for andre studiepermisjonsordninger. Ordningen omfatter alle programmedarbeidere
i NRK, og normalt bør du ha en del ansiennitet i bedriften for å komme i betraktning.

Når du søker om støtte til studier, kurs eller studieturer er det viktig å begrunne
søknaden og vise til relevans i forhold til jobben din. Et nøkternt budsjett må følge
med søknaden. Når det gjelder permisjon med lønn, som du har krav på når du mottar
et NRK-STUP stipend, settes det en grense ved fire uker. Det betyr ikke at denne
grensen ikke kan fravikes, men normalen er altså fire uker.

Hvis du ønsker støtte til deltidsstudier er maksbeløpet kr. 30.000,-, og du får i tillegg
permisjon med lønn alle eksamensdager og 2 lesedager forut for hver eksamensdag.

Etter tildeling av et stipend eller deltagelse på et STUP-kurs, vil det medføre en karantenetid på +/- 10 år. Ved  en eventuell 3.gangs tildeling vil det kreves adskillig strengere krav til søknad, ansiennitet og lengre karantenetid.

NRK-STUP har tre søknadsfrister i året: 1. april, 1. september og 1.desember.

Sekretariat for ordningen er Institutt for Journalistikk. Du kan ta kontakt med Grete Fjeld
(grete.fjeld@ij.no) eller Eivind Fjellstad (eivind.fjellstad@ij.no) dersom du har noen spørsmål.

Styret for NRK-STUP består av
Arild Jonsjord (NJ), leder.
Anne Berit Larsen (NJ)
Torun Torbo (TF)
Frank Barth-Nilsen (NRK-ledelsen).