Logg inn

NRK-Stup

NRK har sin egen studiepermisjonsordning som hvert år deler ut flere hundre tusen kroner i stipender til redaksjonelle medarbeidere i NRK. Det er mulig å søke om individuelt stipend til en studietur du legger opp selv, det er mulig å søke om stipend for å delta på et kurs, det er mulig å søke om stipend for deltidsutdanning og det er mulig å søke om å få dekket utgiftene til deltakelse på et kollektivt kurs eller en kollektiv studietur.

NRK-STUP arrangerer egne kurs, men NRK-ansatte kan også søke om å delta på kurs som arrangeres av studiepermisjonsordningen. Kravet for tildeling av stipend er at kurset/utdanningen er relevant og utdanningsrettet. Det gis ikke stipend til reportasjereiser.

NRK-STUP har egne retningslinjer som fraviker retningslinjene for andre studiepermisjonsordninger. Ordningen omfatter alle programmedarbeidere i NRK, og normalt bør du ha en del ansiennitet i bedriften for å komme i betraktning.

Når du søker om støtte til studier eller kurs er det viktig å begrunne søknaden og vise til relevans i NRK. Det er også viktig at du fyller ut riktig ansiennitet på "Min side" før du sender søknaden. Har du vært ute av NRK, eller hatt permisjon uten lønn (unntatt fødsels-/omsorgspermisjon) må dette komme frem på søknaden.                                              
Et nøkternt budsjett skal også følge med søknaden. Når det gjelder permisjon med lønn, som du har krav på når du mottar et NRK-STUP stipend, settes det en grense ved fire uker. Det betyr ikke at denne grensen ikke kan fravikes, men normalen er altså opptil fire uker.

Hvis du ønsker støtte til deltidsstudier er maksbeløpet på kr. 30.000, og du får i tillegg permisjon med lønn alle eksamensdager og 2 lesedager forut for hver eksamensdag.

Søk stipend her

Etter tildeling av et stipend eller deltagelse på et STUP-kurs, medfører det en karantenetid på +/- 10 år. Ved en eventuell 3.gangs tildeling vil det kreves adskillig strengere krav til søknad, ansiennitet og lengre karantenetid.

NRK-STUP har tre søknadsfrister i året: 1. april, 1. september og 1.desember. 

Rapport fra tidligere stipendmottagere finner du her
Her kan du også få gode tips om studie- og kurssteder.

Sekretariat for ordningen er Institutt for Journalistikk. Du kan ta kontakt med Grete Fjeld eller Eivind Fjellstad dersom du har noen spørsmål.

Styret for NRK-STUP består av Arild Jonsjord (NJ), leder, Anne Berit Larsen (NJ), Torun Torbo (TF) og Frank Barth-Nilsen (NRK-ledelsen).