Logg inn
Tips til arbeidsgiver

STUP kan betale for vikar

1) Støtte for vikar i inntil 4 uker

Dersom du har en medarbeider som har fått plass på et av Stups egne kurs eller som har fått prosjektstipend fra Stup, så kan du søke Stup om vikarstøtte i inntil 4 uker. Stup kan gi vikarstøtte til redaksjoner som får betydelige utfordringer med bemanning når en medarbeider får Stupstipend. Stup gir ikke støtte til første ukes fravær, men kan gi vikarstøtte til bedriften fra og med andre uke medarbeideren er borte, og i totalt 4 uker. 

Stup kan refundere kostnader med vikar/frilanser med inntil 9641 kr per uke (2021). Beløpet for 2022 er 10 205 kr.   

2) Støtte for vikar i inntil 4 måneder

Dersom du har en medarbeider som planlegger et fulltids studieløp på en høyskole eller universitet, hvor studiet medfører at medarbeideren din er borte fra jobb en lengre periode, kan bedriften få vikarstøtte av Stup i inntil 4 måneder. Din medarbeider må da søke Stup om Langt løp midler (til dekke av studierelaterte utgifter), bedriften gir medarbeideren permisjon med lønn samtidig som bedriften får inntil 4 måneders vikarstøtte. Dersom du har en medarbeider som søker om Langt Løp midler, vil du høre fra Stup før stipendet blir behandlet i Stup.

Praktiske opplysninger

Søknad om vikarstøtte skal fylles ut på eget skjema og skal følge stipendsøknaden til den medarbeider det søkes om støtte til vikar for.

Det er bedriften som søker om vikarstøtte, og bedriften har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren i vikariatet. Støtten fra vikarordningen skal bidra til å dekke konkrete lønnsutgifter og sosiale utgifter, men vil bli gitt etter faste satser, og søkerne kan ikke automatisk regne med å få dekket alle sine utgifter til vikar.
Vikarstøtten er i 2021 på 9841 kr per uke. 
Vikarstøtten for 2022 er 10 205 per uke.

Aviser som får støtte fra vikarordningen, må forplikte seg til å inngå en avtale med vikaren, som sikrer vikaren en tilfredsstillende godtgjørelse for vikariatet. Denne avtalen skal godkjennes av Stup.

Har du spørsmål om vikarstøtte, ta kontakt med Espen Brynsrud.

Søk vikarstøtte nå