Logg inn

Bedriftsinterne kurs

2020 - Ønsker din bedrift støtte til kompetansepåfyll i disse ekstraordinære tider?

Stup lanserer en midlertidig ordning som gir økt støtte til digitale bedriftsinterne kompetansetiltak i MBL-bedrifter. Ordningen gjelder foreløpig ut 2020. Kriterier for å kvalifisere til økt støtte er at din bedrift har vært medlem av MBL de siste tre årene og at midlene brukes til kjøp av digitale kurs som gjennomføres innen utgangen av Q1 2021. Ved tildeling av støtte dekker Stup 75% av kurskostnadene og bedriften en egenandel på 25%. Bedrifter som har utfordringer med å dekke egenandelen, kan søke om fritak fra denne.

Søknader om støtte og fritak for egenandel stiles til kursansvarlig i Stup. Søknaden skal inneholde detaljert budsjett for alle kostnader knyttet til kurset/kursene, samt en forklaring på hvordan kurset passer inn i utviklingsbehovet i bedriften. Ved søknad om fritak for egenandel må det følge en begrunnelse. For øvrig gjelder punkt 2-4 i retningslinjene under.

Bedrifter kan søke om disse midlene fortløpende i 2020. Det vil fortsatt være anledning til å søke om midler gjennom den ordinære ordningen også.

Stup deler i tillegg ut ekstraordinære individuelle stipender til kjøp av digitale kurs i 2020. Les mer om denne ordningen her. Søk om disse midlene fortløpende ut 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrifter som er innenfor Stup-ordningen kan søke om støtte til bedriftsinterne kurs. Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med: Janne Nermo: jn@mediebedriftene.no

Retningslinjer for bedriftsinterne kurs

1.
Søknaden stiles til kursansvarlig i Stup. Søknaden skal inneholde detaljert budsjett der Stup kan dekke opp til 50% av kurset, i tillegg til en forklaring på hvordan kurset passer inn i kompetanseplanen i bedriften(e). Bedriften(e) skal i søknaden avklare sted for kurset og kursledere.

2.
Bedriftene er selv ansvarlig for påmelding fra deltakere.

3.
Bedriftene sender Stup faktura uten mva. for det vedtatte beløp. Sammen med faktura skal det følge en rapport fra kurset. Den skal inneholde deltakerliste med avklaring av hvor mange som har NJ-medlemskap samt deltakernes kursevaluering.

4.
Det er en forutsetning at de som kostnadene dekkes for er en del av Stup-ordningen. 

Mange bedrifter har ikke en kompetanseplan på plass. Styret i Stup ønsker derfor ikke å være kategoriske når det gjelder kravet om kompetanseplan. Søknader som følges av en beskrivelse fra bedriften om behov/satsningsområder, samt en uttalelse fra tillitsvalgte om behov for kurset og enighet om hvem som får delta, vil være tilfredsstillende.