Logg inn

Bedriftsinterne kurs

Bedrifter kan søke støtte til kurs knyttet til den enkelte bedrift, basert på bedriftens kompetanseplan. Vilkåret er at bedriften har vært medlem av MBL i de siste tre årene.

Det er en styrke for søknaden hvis flere bedrifter står bak den. Bedriften kan få inntil 50 prosent finansiering av kostnadene fra Stup.

Med bedriftsinterne kompetansetiltak menes i denne sammenheng kurs og utviklingstiltak som enkeltstående bedrifter gjennomfører alene eller en gruppe bedrifter arrangerer i fellesskap for å heve kompetansen for alle berørte medarbeidere eller for utvalgte medarbeidere.

Hvert år avsettes det en egen sum til bedriftsinterne kompetansetiltak.

Retningslinjer for søknad og gjennomføring av bedriftsinterne kompetansetiltak:

1. Søknaden stiles til kursansvarlig i Stup.

Bedriften(e) skal beskrive kursets innhold og søknaden skal inneholde detaljert budsjett for alle interne og eksterne kostnader knyttet til tiltaket, samt en forklaring på hvordan kurset passer inn i kompetanseplanen eller utviklingsbehovet i bedriften(e).     

2. Bedriftene er selv ansvarlig for påmelding av deltagere.

3. Bedriftene sender Stup/MBL faktura uten mva. for inntil det vedtatte beløp. Sammen med faktura skal det følge en rapport fra kurset. Den skal inneholde deltagerliste med avklaring av hvor mange som har NJ/NR-medlemskap samt deltakernes kursevaluering.

4. Stup-ordningen dekker kun kostnader for de deltakere som er berettiget til støtte som del av Stup.

 Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med kursansvarlig i Stup, Hilde Ljøkelsøy.