Logg inn

Deltidsstipend - ved siden av jobb

STUP-stipend kan brukes til deltidsstudier.

Studiet skal i utgangspunktet være på høyskole- eller universitetsnivå. Studiet skal gjennomføres ved siden av at du fortsetter i jobb som redaksjonell medarbeider.

Støtten fra Stup skal dekke utgifter direkte knyttet til studiene. Stup dekker inntil 80 prosent av nøkternt beregnede, dokumenterte utgifter til studieavgift, pensumlitteratur og eventuell reise til og overnatting på
studiested.
Vanligvis må du forskuttere utgiftene og få dem refundert ved å sende inn kvitteringer og regnskapsskjema. Studieavgift kan eventuelt betales direkte av STUP.

Om rett til permisjon:
Generelt gis det permisjon med lønn i alle skoleeksamensdager, samt to lesedager forut for hver eksamensdag. Eventuelle ekstra fridager må det tas stilling til i hvert enkelt tilfelle og da etter egen søknad.

Noe du lurer på? Kontakt Ingrid Grimstad på 22 20 11 10 eller send oss en e-post.