Logg inn

Ekstraordinært stipend til digitale kurs

Nå kan du søke stipend for å ta digitale kurs.

Stipendet er på inntil 10 000 kroner og må brukes innen utgangen av Q1 2021. 

Søknader vurderes fortløpende. 

Kriteriene for å få stipend følger i hovedsak Stup og FriStups retningslinjer, med noen unntak:
• Du må minst ha  ett års ansiennitet i MBL-Stup/FriStup.
• Stipendet gir ikke karantene i Stup/FriStup-ordningen.

Søk om stipendet på vanlig måte ved å logge deg inn med din profil. 

Skriv en kort søknad hvor du forteller:
• Hvilket/hvilke kurs ønsker du å ta
• Kostnad
• Kort begrunnelse  

NB: Merk søknaden med stipendtype: Prosjektstipend.

Stup gir også økt støtte til digitale bedriftsinterne kompetansetiltak for MBL-bedrifter i 2020/2021. Les mer om denne ordningen her.