Logg inn

Stup for frilansere

Frilansernes Studiepermisjonsordning (Fri-Stup) er kommet i stand gjennom en avtale mellom NJ Frilans og NJ. Avtalen ble inngått i 1989 og gjort obligatorisk for medlemmer av NJ Frilans. Avgiften er kr 806,- pr. år. Av dette betaler den enkelte frilanser selv kr 421,-, mens NJ dekker kr 385,- fra vederlagsmidler. I tillegg tilfaller deler av NJs vederlagsinntekter Fri-Stup.

Fri-Stup har eget styre, og disponerer Fri-Stups inntekter etter omtrent samme kriterier som for Stup. Det vil si at pengene deles mellom kjøp av plasser på kollektive kurs og støtte til individuelle studieopplegg.

Fri-Stup har egen økonomi og regnskap.

NJ krever inn medlemmenes egenandel sammen med NJ-kontingenten, en gang i året. Du må normalt ha betalt inn Fri-Stup-kontingent i tre år før du kan søke midler fra ordningen.

Se FriStup-styret her