Logg inn

Stup for frilansere

Frilansernes Studiepermisjonsordning (FriStup) er kommet i stand gjennom en avtale mellom NJ Frilans og NJ. Avtalen ble inngått i 1989 og gjort obligatorisk for medlemmer av NJ Frilans. Avgiften er kr 806,- pr. år. Av dette betaler den enkelte frilanser selv kr 421,-, mens NJ dekker kr 385,- fra vederlagsmidler. I tillegg tilfaller deler av NJs vederlagsinntekter Fri-Stup.

FriStup har eget styre, og disponerer Fri-Stups inntekter etter omtrent samme kriterier som for Stup. Det vil si at pengene deles mellom kjøp av plasser på kollektive kurs og støtte til individuelle studieopplegg.

FriStup har egen økonomi og regnskap.

NJ krever inn medlemmenes egenandel sammen med NJ-kontingenten, en gang i året. Du må normalt ha vært medlem i NJ de siste tre årene og betalt inn FriStup-kontingent i tre år før du kan søke midler fra ordningen. Opparbeidet ansiennitet kan overføres mellom MBL-Stup og FriStup. 

Som en prøveordning fram til 31.12 2024 vil ansiennitetskravet senkes fra tre til to år.

Søknadsskjema og -frister for FriStup er de samme som for Stup.