Logg inn

FriStup-styret

FriStup-styret har normalt tre møter  i året, 4-6 uker etter stipendsøknadsfristene. 

I møtene behandles søknader om individuelle stipend, forslag til nye kurs og prinsipielle spørsmål relatert til FriStups virksomhet. 

FriStups styre og administrasjon skal sørge for at Stup-midlene kommer flest mulig frilansere til gode på best mulig måte. 

FriStup-styret oppnevnes av landsstyret i NJ. Styrerepresentantene velges for to år.

FriStup-styret 2023 - 2025:

  • Lisbet Jære (leder)
  • Kjetil Gillesvik
  • Margrethe Håland Solheim
  • Henrik Ulrichsen

Vara:

  • Paul Sigve Amundsen