Logg inn

Studieturer/kurs 2018

1. Bli med Stup/Skup til Nicar 2018 ( Skup)

(Kurset er fullt)

Antall kursdager: 7, dato: 4. mars - 11. mars 2018

Kursleder: John Bones

Hvor: Data-Skupkonferansen Norge, New York/Chicago

Målgruppe: Journalister som er opptatt av computer-assisted reporting.

Kursets historie: Arrangeres for tredje gang

Kursmål: Deltagerne skal sette seg inn i og lære hvilke dataverktøy de kan bruke for å grave dypere ned i historiene.

 

 

2. Digitale longreads og "Power of Narrative (IJ)

(Kurset er fullt)

Antall kursdager: 5, 21. mars -26. mars 2018

Hvor: København og Boston

Kursleder: Asgeir Olden

Målgruppe: Journalister og redaktører med interesse for langsaker og god fortellerkunst.

Kursets historie: Kurset arrangeres for første gang.

Kursmål: På denne studieturen kombinerer vi et opphold i København med deltakelse på "Power of Narrative"-konferansen i Boston. Ved å kombinere konferansen med besøk hos aktuelle publikasjoner i Danmark lærer deltakerne både om sjangeren og skrivekunsten som trengs for å beherske den. Målet ar at deltakerne etter kurset kan skrive både langt og
godt.

3. Innovasjon i mediehuset - få det til å fungere! (IJ)

(Kurset har søknadsfrist 14. februar 2018)

To samlinger. Første samling i Oslo/Fredrikstad 23. – 25. april 2018 og andre samling i San Francisco/Berkeley 14. – 18. mai 2018

Kursleder: Ståle de Lange Kofoed og Eivind Fjellstad, IJ

Hvor: Oslo/Fredrikstad og San Francisco/Berkeley

Målgruppe: Dersom du har en formening om at mediebransjen og eget mediehus er avhengig av nyskaping, nytenking og utvikling av nye produkter og tjenester for å møte fremtiden, er dette et kurs for deg. Du bør være kreativ, åpen for å tenke nytt, og ha kort vei til beslutningsprosesser på egen arbeidsplass. Det gis tilgang for to medlemmer av samme redaksjon/mediehus til å søke opptak sammen.

Kursets historie: Arrangeres for første gang.

Beskrivelse av innovasjonsprogrammet: Gjennom samarbeid med Berkeleyuniversitetet er det skapt en unik mulighet til å jobbe sammen med verdensledende innovatører både utenfor og innenfor mediebransjen, hjemmehørende i San Francisco/Silicon Valley. Til første samling i Norge kommer Sina Mossayeb, Global system design lead i firmaet IDEO, som har funnet opp og utviklet designtenking som innovasjonsform. Også leder for UC Berkeley Advanced Media Institute, Vicki Hammarsted er med i trenerteamet som kommer til Norge. Første dag av første samling blir en introduksjon til innovasjonsbegrepet med presentasjon av teorier og modeller for nyskaping, mens Mossayeb og Hammarsted leder de siste to dagene som en praktisk workshop.

Deltakerne og deres prosjekter vil bli fulgt opp mellom samlingene av våre instruktører.

Kursprogrammet avsluttes med hjemreise 18. mai. Det vil være mulig å tilpasse utreise og hjemreise etter eget ønske. Deltakerne vil også få tilbud om mentoroppfølging i etterkant.

 

4. Web-TV som virker (IJ)

(Kurset er ikke lagt ut ennå)

Antall kursdager: 3, dato: vår 2018

Kursleder: Torben Schou

Hvor: København

Målgruppe: De som skal arbeide med web tv og video på sosiale medier. 

Kursets historie: Arrangeres for andre gang.

Kursmål: Kursdeltakerne skal lære hva slags hva slags web-tv som fungerer aller best, hvordan man produserer de beste videoene og hvordan man bruker sosiale medier for å nå et stort publikum.

 

5. Neighborhood news (IJ)

(Kurset er ikke lagt ut ennå)

Antall kursdager: 5, høst 2018 (september/oktober 2018)

Hvor: Chicago og omegn

Kursleder: Asgeir Olden

Målgruppe: Journalister og redaktører fra lokalaviser

Kursets historie: Kurset arrangeres for tredje gang.

Kursmål: Kursdeltakerne skal lære hvordan små, amerikanske redaksjoner lykkes med redaksjonell nyskaping på nett. De skal hente inspirasjon og ta med seg konkrete ideer og tiltak tilbake til redaksjonene sine.