Logg inn

NRK-STUP: Sport og medier i London


Hvilket forhold har journalister og redaktører i tradisjonelle engelske medier til klubber og organisasjoner innen idretten? Hvordan prioriterer man dekningen i de tradisjonelle mediene mot sin web-satsing? Hvilke konsekvenser har det for journalistikken at klubbene har sine egne websider og TV-kanaler? Hvordan er bindingen mellom journalister og klubber?  
   Hvordan ser idretten på medienes dekning? Er den like viktig som før? Hvilke strategier har de for å bli hørt? Føler de ”mindre” idrettene seg fortrengt av fotballen store publikumsinteresse. Bruker klubbene sine egne hjemmesider til ”positive” nyheter, og oppleves de som en troverdig nyhetskanal.
   Hvilket forhold har man til den enkelte utøver og dekning av oppturer og nedturer, både personlig og sportslig? Hvor bevisst er man på det å fremme egen karriere og å samtidig beskytte sitt privatliv? Hvor stor nærhet er det mellom journalist og kilde, er den nødvendig og oppleves det som et problem?
    Dette er problemstillinger vi håper å kunne belyse under NRK-STUPs studietur
for sportsreportere til London 22. til 26. mars. Vi arbeider med å få til møter med journalister, idrettsledere, aktive og andre som er engasjert i tema idrett og medier, for å snakke om utfordringer og erfaringer.
   Vi har heller ikke glemt at London er OL-arrangør i 2012 og vi får en omvisning på anlegg og oppdatering på framdriften drøye to år før lekene starter.
   Vi vil være helt avhengige av å tilpasse oss dem vi skal besøke, og det kan derfor bli aktuelt å dele opp gruppe i mindre team, som skal besøke forskjellige intervjuobjekter og rapportere tilbake til plenum, samt skrive en kortfattet rapport som kan legges ut på nettet etter hjemkomst. Vi legger også opp til felles planleggingsmøter, hvor vi kan diskutere problemstillinger og formulering av spørsmål i forkant.

Kursleder Karl-Martin Bakke  karl-martin.bakke@ij.no

Alle utgiftene blir dekket av STUP

Deltakerliste

Grindstein, Gunnar (NRK Troms og Finnmark)
Eide, Hans Christian (NRK Vestfold)
Flatin, Arne (NRK Møre Og Romsdal)
Elster, Kristian (NRK Marienlyst)
Øfsti, Anders (NRK Tyholt)