Logg inn

Bli bedre til å grave lokalt

Vi har noen få ledige plasser på dette kurset. Søknadsfrist: 1. juni.

Samlingene på kurset blir tirsdag til torsdag i uke 34, 40 og 45.

Hvordan finne de eksklusive lokale nyhetene? Hvordan jobbe fram de viktige, men kanskje kontroversielle fortellingene?


Lokaljournalistenes utfordinger er mange. Det trengs tid til å grave fram de gode sakene,  og nærheten til kilder og lokalsamfunn kan være både en styrke og en en hemsko. Er de etiske kravene annerledes når du jobber lokalt enn i et riksmedium?

Lokal makt og nettverk går på kryss og tvers, i kultur- og idrettsliv, i næring og politikk. Hva er gode metoder for overvåking og kartlegging av det som faktisk skjer i lokalsamfunnet?


I samarbeid med Høgskolen i Volda tilbyr Stup et kurs i lokaljournalistikk. I løpet av kurset  vil du  jobbe med dine egne ideer og produsere saker for din redaksjon. I dette arbeidet får du oppfølging og veiledning. Samtidig vil vil du delta på tre faglige samlinger med seminarer, undervisning og detbatt om sentrale faglige og etiske utfordringer i lokaljournalistens hverdag.

Du vil for eksempel få bedre kunnskap om:
  • Metoder, teknikker og overvåkningsstrategier for å finne ideer og nyheter som til dels er skjult, til dels vanskelig tilgjengelige i det daglige, løpende nyhetsarbeidet.
  • Innsyn, offentlighet og registre: Hvordan finne, få tilgang til og bruke skriftlige kilder og dokumenter?
  • Lokal maktanalyse (idretts- kultur- og organisasjonsliv, politikk og næringsliv).
  • Hvordan har journalister avdekket lokal korrupsjon i Norge? Samarbeid, samrøre eller korrupsjon, vennetjenester eller bekjentskaper, hvor går grensene?
  • Lokal kildemakt og kildestyring, kildeetikk og kildekritikk.
  • Lokale nyhetsmediers dilemma: Kos og/eller kritikk, lokalpatriotisme og/eller samfunnsansvar.


Kurset strekker seg over høstsemesteret 2010, med tre samlinger - en i september, en i oktober og en i november.

Som del av kurset skal du jobbe med 1-5 større eller mindre saker for publisering. Din journalistiske produksjon med metoderapporter vil også være ditt eksamensarbeid på kurset.

Kurset er under godkjenning for å gi 15 studiepoeng.

Spørsmål? Kontakt Mona Askerød (mona.askerod@stupstipend.no)

Deltakerliste

Skarbø, Bjørn Steinar (Bygdebladet)
Helge Rønning, Birkelund (LO Media)
Sæbbe, Linda Vaeng (Bladet Nordlys)
Venli, Vegard Førland (Kommunal Rapport)

Aarnes, Rita (Driva)
Omenås, Sindre (Sunnmøringen)
Haram, Willy (Haramsnytt)
radwan, ingvild (Trønder-avisa)
Lorvik, Elin Sofie (Trønde-Avisa)