Logg inn

Lokalt dagskurs: Bedre nyhetsspråk


Trenger du oppfrisking og inspirasjon til å skrive bedre norsk?


I samarbeid med NTB arrangerer Stup norskkurs på fem steder over hele landet i januar 2011.

På dagskurs i Alta, Bodø, Ålesund, Førde og Kristiansand får du tips om korrekt, presis og effektiv språkbruk i en travel hverdag. Kurset er særlig egnet for den travle nyhetsreporteren som må forholde seg til stramme tidsfrister og høye krav til et presist språk.
Kurset egner seg også for videoreportere, redigerere og redaksjonelle ledere. Som en del av kurset gjennomfører deltakerne NTBs språktest.

Kursledere er Rune Wikstøl (NTB) og Lars Aarønæs.

Kursene gjennomføres i januar 2011.

Foreløpige datoer:
Alta 11. januar
Bodø 13. januar
Ålesund 18. januar
Førde 20. januar (nynorsk)
Kristiansand 25. januar

Informasjon om kursene blir sendt ut lokalt i løpet av november.

Påmelding og spørsmål til rune.wikstol@ntb.no innen 1. desember 2010.