Logg inn

Lokalt kurs: Bedre nettjournalist på 1-2-3I samarbeid med IJ arrangerer Stup ”Bedre nettjournalistikk på 1-2-3” på fem steder over hele landet i mai 2011.

Kurset går over to dager og retter seg først og fremst mot lokaljournalister. 

Kurset gir deltakerne bedre kunnskap både om skrevne nettartikler, andre fortellerformer enn tekst og bruk av sosiale medier til kildesøk og kildekontakt.

Kurset skal både gi kunnskap som umiddelbart kan omsettes i journalistisk praksis, og refleksjon rundt nettjournalistikkens utvikling, særlig rundt problemstillinger som kvalitet, samfunnsoppdraget, etikk, kildekritikk og forholdet til brukerne.

En kursdag er viet nyhetsartikkelen på nett med krav til titler, ingresser, brødtekst, språk, mellomtitler og bilder. Den andre dagen ser vi på research og kildenettverk i sosiale medier. Kurset ser også på hvordan redaksjonen på best mulig måte kan engasjere og opplyse brukerne med enkle og nyttige digitale verktøy.  Kursledere er Ståle de Lange Kofoed, Trygve Aas Olsen og André Verløy, alle fagmedarbeidere på IJ.Søknadsfrist er 15.mars. Du får svar få dager etter det.Kursene gjennomføres i mai 2011.Foreløpige datoer:


Tromsø 2. – 3. mai

Hamar 18. – 19. mai

Trondheim 19. – 20. mai

Bergen 23. – 24. mai

Stavanger 24. – 25. maiPraktisk informasjon:


- Hvis du ønsker å delta på kurset, må du (registrere deg og) søke plass her på Stupstipend.no.

- Det er begrenset med plasser på hvert kurs. Vi vil at så mange redaksjoner som mulig skal få delta, og prioriterer å spre kursplassene på mange redaksjoner.

- Dersom vi har mange søkere fra en enkelt redaksjon, vil vi be ledelsen i bedriften om å prioritere søkerne.

- Dette er et lokalt kurs, og det er i utgangspunktet ikke lagt opp til overnatting for deltakerne.

Deltakerliste

Askildsen, Andreas (Solabladet)
Haarstad, Bente (Frilanser)
Kvaal, Bjørn (Frilanser)
Waksvik, Guro (Frilanser)
Sivertsen, Astri (Frilanser)
Hall, Inger Anita Merkesdal (Frilanser)
Jøssang, Tor Inge (Stavanger Aftenblad)
Ukvitne, Kristin Kjeilen (Frilanser)
Collett, Albert H. (Frilanser)
Bergin, Alf (Frilanser)
Furdal, Turid (Stavanger Aftenblad)
Askjem, Vigdis (Frilanser)
Grønnestad, Kjetil S. (Frilanser)
Løvlund, Bjørn-Frode (Østlendingen)
Berg, Gunn Berit Wiik (Strilen)
Bøyum, Silje Sæterdal (Strilen)
Gulbrandsen, Christina (Askøyværingen)
Næss, Hege Engdal (Hamar Arbeiderblad)
Lyngøy, Roar (Bergens Tidende)
Sævig, Christer (Bergens Tidende)
Haugen, Eli Johanne (Hamar Arbeiderblad)
Rolland, Øystein Ingolf (Bergens Tidende)
Dahl, Maj-Britt (Bergens Tidende)
Kleppestø, Hilde (Dagen)
Ramsrud, Line (Oppland Arbeiderblad)
Hammerstad, Bjørn Olav (Dagen)
Roland, Stina Håkensbakken (Oppland Arbeiderblad)
Kilnes, Camilla (Adresseavisen)
Nygård, Marit Ytterland (Adresseavisen)
Leth-Olsen, Lina (Adresseavisen)
Stokke, Dagrun (Nordhordland)
Grøndahl, Liv Torild (Hamar Arbeiderblad)