Logg inn

Fransk 2004

Deltakerliste

Hurum, Eirin (Aftenposten)
Salvesen, Geir
Sletten, Anne Marit
Imset, Geir
Kornberg, Kristin (Aftenposten)
Vigsnes, Eirik
Åsheim, Ole (Bladet Nordlys)
Indbjør, Jan Henrik
Berge, Toril
Skjærstad, Ingarth (Frilanser)