Logg inn

USA ledelse 1985

Deltakerliste

Falchenberg, Knut
Larsen, Jan Arild
Forr, Gudleiv
Iversen, Arvid R.
Trønnes, Aud
Magnussen, Osvald
Pettersen, Lars-Erik
Thomsen, Kari Berle
Syvertsen, Marit Haukom
Wærhaug, Sølvi
Omvik, Erling