Logg inn

Frilansing i den nye digitale hverdagen

Hvordan kan frilansjournalister utnytte de nye digitalene mediene og de mange nye plattformene til beste for sin virksomhet?

Digitale medier representerer både utfordringer og store muligheter for frilansere.

Gjennom fire dager skal vi se på sosiale medier, blogging, nye plattformer og konvergens og nye muligheter med video. Kurset har som mål å gi frilansere en innføring, nye ideer og innspill til den nye digitale hverdagen og hvordan en best kan forholde seg til den, både i forhold til nye plattformer og konvergens mellom mediene.

Dette blir et intenst kurs, med foredragsholdere som allerede jobber i den nye digitale hverdagen. Her kommer Ivar Moe, utviklingsredaktør for Egmont Hjemmet Mortensen, for å snakke om hvordan frilansere kan bli effektive leverandører til multimediale utgivelser. Tore Berntsen med lang fartstid som fotograf, featurejournalist, redigerer, bildesjef  og videojournalist i VG, vil fortelle om sitt nye multimediale, redaksjonelle kommunikasjonsselsskap Visualdays, som han har etablert med to andre partnere. Frilanser og videoprodusent Morten Golimo vil gi en innføring i å produsere videofilm for nettet. Den prisbelønte fotografen Kyrre Lien vil fortelle om fortelle om hvordan han lager multimedieproduksjoner. Svenske Charlottte Raboff livnærer seg på sin blogvirksomhet. Hun vil fortelle om sin produksjon av reiselivsnettsteder. Ingvild Tennfjord vil gjøre kursdeltakerne mer involvert i de sosiale mediene og snakke om hvordan potensialet som ligger i facebook, blogging, twitter, etc, kan effektivt utnyttes av frilansere.

 

Kurset holdes i Oslo fra 11. til 14. juni.

Kursansvarlig er Otto von Münchow, frilanser og fotograf

Deltakerliste

Hamran, Trine (Frilanser)
Løberg, Morten Myhre (Frilanser)
Skjærstad, Ingarth (Frilanser)
Larsen, Siri A. (Frilanser)
Høstmælingen, Jartrud (Frilanser)
Schiøll, Anniken (Frilanser)
Jørgensen, Sidsel (Frilanser)
kylland, eva (Frilanser)
Thingstad, Frode (Frilanser)
Sanneh Graatrud, Gabrielle Solaké (Frilanser)
Skoglund, Unni (Frilanser)
Jonsson, Per Werner Torben (Frilanser)