Logg inn

Kriser og katastrofer – krevende oppdrag (Kurset er avlyst!)

Katastrofen inntreffer i lokalmiljøet og du er lokaljournalisten som skal dekke den, eller lederen som skal turnere medarbeidere og en katastrofe som stadig utvikler seg. 

 

Hva slags situasjoner kan du oppleve? Hvordan virker de på deg? Hvordan kan ledelse og reportere sammen gjøre tragiske hendleser til arbeidssituasjoner til å leve med – og lære av? 

Vi inviterer deg på kurs over tre dager høsten 2012. Kurset bygges rundt en lokal katastrofeøvelse. Den skal være så realistisk som mulig, og som deltaker må du være forberedt på mye arbeid - og mye læring. 

Kurset er spesielt beregnet på journalister og ledere i lokale og regionale medier, og tar spesielt for seg arbeidssituasjonen i disse. Vi oppfordrer til å ha både leder og journalist med på kurset. 

I kurset skal du diskutere og lære om vanskelige dilemmaer, etikk og praktikk i katastrofesituasjoner. Blant foredragsholdere og kursansvarlige finner du noen av de journalistene, lederne og fagfolkene som vet mest om disse temaene.

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Stup, IJ og NJ.

 

Eksempel på tema som blir behandlet:

Hvordan jobber redningsmannskap i en katastrofesituasjon?

Hva har vi rett til og ikke rett til å få innsyn i, ta bilder av og få informasjon om?

Hvordan skal vi vite om de som vil snakke med oss er i sjokk?

Hva gjør det med oss å være ute i krevende oppdrag?

Lokale journalisters dilemmaer og utfordringer.

 

Hvem: (mellom-)ledere og journalister, først og fremst i lokal- og regionalmedier. Vi oppfordrer redaksjonene til å være representert med både ledelse og journalist.

Hvordan: En tredagers samling høsten 2012. Datoer kommer seinere.  

Hvor: På Institutt for Journalistikk i Fredrikstad, og på øvelse et sted i Østfold.

Kursansvarlig: Mona Askerød

Deltakerliste

Eliassen, Aashild (Frilanser)
Risa, Elisabeth (Stavanger Aftenblad)
Eide, Kristin (Stavanger Aftenblad)
Vethe, Kjetil (Budstikka)
Johansen, Bjørg Wenche (Rjukan Arbeiderblad)
Gulbrandsen, Christina (Askøyværingen)