Logg inn

NRK-STUP: Engelsk språk og samfunnsliv

Kursets formål er å gi deltakerne økt kompetanse i engelsk språk for å kunne bruke det i sitt arbeid som journalist. Det omfatter både faktainnhenting gjennom internett, radio, TV eller trykte medier, intervjuer med kilder enten ansikt til ansikt eller via epost. Deltakerne vil få undervisning og vil bli trenet til både å forstå moderne engelsk med utgangspunkt i media og til å praktisere språket i journalistisk sammenheng. Om lag halvparten av tiden vil gå med til språkundervisning.Den andre halvdelen vil gå med til å sette seg inn i britisk samfunnsdebatt og aktuelle spørsmål. I utgangspunktet vil vi behandle ett tema hver uke, og tema som er aktuelle er for eksempel politikk, medier, arbeids og næringsliv osv. Vi vil også forsøke å legge til rette for at deltakerne får velge et tema ut fra egne interesser og arbeidsområde, hvor de kan forsøke å innhente opplysninger, knytte kontakter og forberede et journalistisk arbeid i rimelig avstand fra York og til en rimelig kostnad.Vi vil forsøke å presentert de tre største partiene, gjerne gjennom lokale MPs, som imidlertid kan være vanskelige å få avtale med. Eventuelt at vi henter inn lokale representanter eller pressetalsmenn for partiene, som også kan si noe om hvordan man må gå fram for å få kontakt med politikerne og hvordan de ser på relasjonene mellom journalister og politikere. Det vil også være naturlig å se på hvordan styresettet er lagt opp med nasjonale, regionale og lokale organer, hva de har ansvaret for. Hvordan er forholdet til Skottland, Wales og Nord-Irland, og deres form for selvstyre, og selvsagt aktuelle politiske saker som er oppe til debatt.York ligger i et område med nærliggende kringkastingsstasjoner, som for eksempel BBC i Leeds, Yorkshire TV, som er ITVs avdeling i Leeds, samt flere lokale radiostasjoner, både kommersielle og public. Det vil væreaktuelt å besøke noen av dem og diskutere felles problemstillinger. Det vil også være mulig å besøke en velrenommert regionavis avis som Yorkshire Post (også det i Leeds), som har gått inn i et nytt ”landskap” med nettutgaver og nett-TV.  Et annet interessant tema er medienes struktur og eierforhold og journalistenes fagforening NUJ kan sikert bidra med informasjon om hvordan arbeidsforholdene er for journalister i UK, hvor arbeidsledighet og korttidskontrakter har vært  langt mer vanlig enn i Norge.Den tredje uka lar vi temamessig være litt mer åpen. Da har vi muligheten for å legge inn andre samfunnsmessige tema, og vi kan også la deltakerne få anledning å gjøre et journalistisk oppdrag. Deltakerne kan velge tema selv, eller få tips fra lærerne ved YA om saker de kan dekke. Vi må også ta forbehold om at opplegget ikke innebærer lange reiser og overnattinger med tilsvarende økte kostnader. Kurset avsluttes med at hver deltaker presenterer status for sitt prosjekt på engelsk for de andre deltakerne og lærerne.

Språktest

Etter hjemkomst skal deltakerne avlegge en språktest, og den mest aktuelle er Folkeuniversitetets IELTS-tester. Det er en internasjonalt anerkjent språktest som kan tas i to grader: akademisk eller generell. Den akademiske er beregnet på studenter som skal studere ved engelskspråklige universitet og er den vanskeligste. Den generelle bygger på mer daglig engelsk og vil gi en pekepinn på hvor man står. Testen går over det meste av en dag med både skriftlig og muntlig prøve og deltakerne får en skriftlig tilbakemelding. Testen kan tas ved Folkeuniversitetets avdelinger i landet, men må i praksis koordineres med de planlagte testene som det er flest av i Oslo.

 

 

 

Sted: York Associates, YorkVarighet: tre uker

Deltakere: 8

Betingelser:  Kurs og innkvartering gratis. Ellers vanlige NRK-STUP betingelser 

Kursleder: Karl-Martin Bakke, Institutt for Journalistikkkarl-martin.bakke@ij.no, tlf 913 45 163

 

 

Deltakerliste

Gjersøe, Jørn (NRK Tyholt)
Bøhler, Anne Christine (NRK Marienlyst)
Somby, Liv Inger (NRK Sámi Radio)
Petersen, Lis Fredslund (NRK Marienlyst)
våland, toril (NRK Rogaland)
Nygaard, Arnfinn (NRK Marienlyst)
Ekerholt, Maria (NRK Oppland)
Tomter, Line (NRK Marienlyst)