Logg inn

Lokaljournalistikk i Tønsberg

Varighet: 2 dager
Tid og sted: Tønsberg 15. og 16. februar

STUP inviterer til et todagers kurs for journalister
som arbeider i lokale redaksjoner, uavhengig av hvilken plattform de publiserer
på. Kurset vil ta for seg forskjellige rammebetingelser for det å arbeide i et
lokalmiljø som journalist, både av prinsipiell og praktisk art, men vi ønsker å
gjøre kurset så praktisk nyttig som mulig. Det betyr at vi kommer til å knytte
det meste av den teoretiske delen til deltakernes egne erfaringer, og dermed
blir deltakernes eget engasjement svært viktig. 
Vi kommer til å ta
for oss tema som: Lokal forvaltning; Kartlegging
av bedrifter som er underlagt Offentleglova; Innsynsrett; Lukkede møter; Hvordan
kan offentlige databaser hjelpe oss; Kildekritikk og nettverksbygging; Nærhet
til kilder; Søk i Kostra; Hva har SSB som kan være nyttig for oss? I det
hele tatt en rekke tema, men hele tiden knyttet til deltakernes egne erfaringer
og med utgangspunktet: Hva er et nyttig verktøy for oss?

Vi tar sikte på å starte samlingene onsdag morgen og avslutte torsdag ettermiddag og deltakerne vil få dekket utgifter til reise og opphold etter behov. Påmelding skjer via; www.stupstipend.no

Ytterligere opplysninger om kurset kan du få ved å henvende deg til kurslederne ved Institutt for Journalistikk.

Kursledere: Gunnar Bodahl-Johansen, Ståle de Lange Kofoed og Karl-Martin
Bakke, IJ


Kurset holdes også i 
Kristiansand: 14. og 15. mars
Trondheim: 11. og 12. april
Bergen: 18. og 19. april
Tromsø: 13. og 14. juni

 

Deltakerliste

Håkonsen, Kent Stian (Svelvikposten)
Holtan, Hakon (Budstikka)
Rehn-Erichsen, Jarl (Jarlsberg Avis)
Størseth, Tone (Kragerø Blad Vestmar)
Larssen, Trude Brænne (Gjengangeren)
Gjølberg, Caïssa (Vestfold Blad)
Henrik, Bøe (NRK Vestfold)
Eskelund, Therese (Lokalavisen Øyene)
Ask Connell, Ragnhild (Drammens Tidende)
Paus Knudsen, Vidar (Kragerø Blad Vestmar)
Åsen, Jimmy (Kragerø Blad Vestmar)