Logg inn

Lokaljournalistikk Trondheim

Regionkurs for STUP
i lokaljournalistikk - Trondheim

Varighet: 2 dager
Tidog sted: Trondheim: 11. og 12. april

                                 
STUP inviterer til et todagers kurs for journalister som arbeider i lokale redaksjoner, uavhengig av hvilken plattform de publiserer på. Kurset vil ta for seg forskjellige rammebetingelser for det å arbeide i et lokalmiljø som journalist, både av prinsipiell og praktisk art, men vi ønsker å gjøre kurset så praktisk nyttig som mulig. Det betyr at vi kommer til å knytte det meste av den teoretiske delen til deltakernes egne erfaringer, og dermed blir deltakernes eget engasjement svært viktig. 

 Vi kommer til å ta for oss tema som: Lokal forvaltning; Kartlegging av bedrifter som er underlagt Offentleglova; Innsynsrett; Lukkede møter; Hvordan kan offentlige databaser hjelpe oss; Kildekritikk og nettverksbygging; Nærhet til kilder; Søk i Kostra; Hva har SSB som kan være nyttig for oss? I det hele tatt en rekke tema, men hele tiden knyttet til deltakernes egne erfaringer og med utgangspunktet: Hva er et nyttig verktøy for oss?
   Vi tar sikte på å starte samlingene onsdag morgen og avslutte torsdag ettermiddag og deltakerne vil få dekket utgifter til reise og opphold etter behov. Påmelding skjer via; www.stupstipend.no
   Ytterligere opplysninger om kurset kan du få ved å henvende deg til kurslederne ved Institutt for Journalistikk.

Kursledere: Gunnar Bodahl-Johansen, Ståle de Lange Kofoed og Karl-MartinBakke, IJ


Kurset holdes også i 

Bergen: 18. og 19. april
Tromsø: 13. og 14. juni

Kristiansand 14. og 15. mars

Deltakerliste

Kalseth, Randi Grete (Opdalingen)
Jørgensen, Kjell Arne (Opdalingen)
Opsal, Mari (Bygdebladet)
Melkild, Edmund (Bygdebladet)
Hultgreen, Ingrid (Sør-Trøndelag)
Tofte, Solveig (Trønderbladet)