Logg inn

Lokaljournalistikk Tromsø

Regionkurs for STUP
i lokaljournalistikk - Tromsø

Varighet: 2 dager
Tid og sted: Tromsø: 24. og 25. oktober

                                 
STUP inviterer til et todagers kurs for journalister som arbeider i lokale redaksjoner, uavhengig av hvilken plattform de publiserer på. Kurset vil ta for seg forskjellige rammebetingelser for det å arbeide i et lokalmiljø som journalist, både av prinsipiell og praktisk art, men vi ønsker å gjøre kurset så praktisk nyttig som mulig. Det betyr at vi kommer til å knytte det meste av den teoretiske delen til deltakernes egne erfaringer, og dermed blir deltakernes eget engasjement svært viktig. 

 Vi kommer til å ta for oss tema som: Lokal forvaltning; Kartlegging av bedrifter som er underlagt Offentleglova; Innsynsrett; Lukkede møter; Hvordan kan offentlige databaser hjelpe oss; Kildekritikk og nettverksbygging; Nærhet til kilder; Søk i Kostra; Hva har SSB som kan være nyttig for oss? I det hele tatt en rekke tema, men hele tiden knyttet til deltakernes egne erfaringer og med utgangspunktet: Hva er et nyttig verktøy for oss?
   Vi tar sikte på å starte samlingene onsdag morgen og avslutte torsdag ettermiddag og deltakerne vil få dekket utgifter til reise og opphold etter behov. Påmelding skjer via; www.stupstipend.no
   Ytterligere opplysninger om kurset kan du få ved å henvende deg til kurslederne ved Institutt for Journalistikk.

Kursledere: Gunnar Bodahl-Johansen, Ståle de Lange Kofoed og Karl-MartinBakke, IJ

Deltakerliste

Jorilldatter, Christel-Beate (Finnmark Dagblad)
Jensen, Tor Johannes (Bladet Vesterålen)
Olsen, Jonas (Vesteraalens Avis)
linga, jon steinar (Mediehuset Helgelendingen)
Votvik, Johan (Avisa Nordland)
Storholm, Linda (Avisa Nordland)
Gulliksen, Siri (Avisa Nordland)
Simonsen, Helge (Saltenposten)
Bredal, Sylvia (Saltenposten)
Ingebrigtsen, Øystein (Lofot-Tidende)