Logg inn

Lokaljournalistikk Bergen

Regionkurs for STUP

i lokaljournalistikk - Bergen

Varighet: 2 dager

Tidog sted: Bergen: 26. og 27. september

                                 

STUP inviterer til et todagers kurs for journalister som arbeider i lokale redaksjoner, uavhengig av hvilken plattform de publiserer på. Kurset vil ta for seg forskjellige rammebetingelser for det å arbeide i et lokalmiljø som journalist, både av prinsipiell og praktisk art, men vi ønsker å gjøre kurset så praktisk nyttig som mulig. Det betyr at vi kommer til å knytte det meste av den teoretiske delen til deltakernes egne erfaringer, og dermed blir deltakernes eget engasjement svært viktig. 

 Vi kommer til å ta for oss tema som: Lokal forvaltning; Kartlegging av bedrifter som er underlagt Offentleglova; Innsynsrett; Lukkede møter; Hvordan kan offentlige databaser hjelpe oss; Kildekritikk og nettverksbygging; Nærhet til kilder; Søk i Kostra; Hva har SSB som kan være nyttig for oss? I det hele tatt en rekke tema, men hele tiden knyttet til deltakernes egne erfaringer og med utgangspunktet: Hva er et nyttig verktøy for oss?

   Vi tar sikte på å starte samlingene onsdag morgen og avslutte torsdag ettermiddag og deltakerne vil få dekket utgifter til reise og opphold etter behov. Påmelding skjer via; www.stupstipend.no

   Ytterligere opplysninger om kurset kan du få ved å henvende deg til kurslederne ved Institutt for Journalistikk.

Kursledere: Gunnar Bodahl-Johansen, Ståle de Lange Kofoed og Karl-MartinBakke, IJDeltakerliste

Gundersen, Tor-Helge (Dagen)
Hermansen, Chris Ronald (TV2)
Rolland, Øystein Ingolf (Bergens Tidende)
Bjørndal, Dag (Bergensavisen)
Nilsen, Linda (Bergensavisen)
Linga, Sigbjørn (Hordaland Folkeblad)
Svellingen, Bente-Line (Bergensavisen)
Jenssen, Irene Bratteng (Nordhordland)