Logg inn

Utenriksjournalistikk i Malawi

Stup arrangerer på nytt kurs i utenriksjournalistikk. Som sist går turen til Malawi, der kursdeltakerne blir kast ut i utfordringer ved å jobbe i et land som er kulturelt vidt forskjellig fra Norge, med en infrastruktur som i seg selv kan bli en utfordring, og der en som journalist må finne relevante vinkler for et norsk publikum.

Kurset gir et grunnlag for å jobbe som journalist i et utviklingsland. Det retter seg mot journalister som allerede kjenner det journalistiske håndverket, men som mangler utenrikserfaring.

Kurset gir deltakerne en metodeinnføring og praktisk erfaring i utenriksjournalistikk. Kurset vil vise at med planlegging trenger ikke utenriksreportasjen bli et stort økonomisk løft for redaksjonen.

Hvorfor legge kurset til Afrika? For det første er det bred enighet om at utviklingen i Afrika vil tilta de kommende årene. Mange land på kontinentet vil trolig oppleve store omveltninger i årene som kommer. Her vil klimaendringene gi seg dramatiske utslag, her vil politiske omveltninger skape store overskrifter, her vil religiøse strømninger, og kanskje særlig kivingen mellom islam og kristendom gi seg hittil ukjente utslag. Viktige helsespørsmål vil også måtte besvares i Afrika. Kort sagt vil kjennskap til Afrika og afrikanske forhold være en stor fordel for morgendagens utenriksreportere.

Kurset vil ta opp emner som er aktuelle for å kunne gjøre en jobb i et utviklingsland. Det gjelder både research og forhåndsplanlegging, kilder, kontakter, myndigheter, hjelpeorganisasjoner, praktiske spørsmål underveis og sikkerhet. Det vil også gi deltakerne et innblikk i det malawiske hverdagslivet og den politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle situasjonen i Malawi.

I løpet av kurset skal hver enkelt deltaker jobbe med konkrete reportasjer. Aktuelle temaer kan være hiv/aids, barnearbeid, fattigdom, gatebarn, norsk og/eller utenlandsk bistand. Kurset henvender seg både til journalister og fotografer.

Kursdeltakerne må regne med å jobbe under enkle forhold og være forberedt på å improvisere underveis. Det ikke alltid er mulig å forutse alle eventualiteter i et land som Malawi.

Kurset holdes fra 24. april til 5. mai 2013. STUP dekker utgiftene i forbindelse med kurset. Kursledere: Otto von Münchow  ottovon@online.no
Øystein Mikalsen  oeymik@online.no 

Deltakerliste

Andersen, Lars Åke (Frilanser)
Vollen, Dag-Rune Z (Frilanser)
Risholm, Toril (Stavanger Aftenblad)
Gardar, Jogvan Hugo (Frilanser)
Glesnes, Gjermund (Frilanser)
Engesæter, Pål (Bergens Tidende)
Storvik, Anne Grete (Dagens Medisin)
Lyche, Kjetil (Frilanser)
Galaaen, Gunn Magni (Trønder-avisa)
Ropeid, Kirsten (Utdanning)
Holm Høisæter, Tane (TV2)
Berrefjord Bergløff, Charlotte (Frilanser)