Logg inn

NRK-STUP: Engelsk språk og samfunn

Engelsk språk og samfunn – Kurs fra NRK-STUP 

Dette kurset arrangeres i York, i samarbeid med York Associates. Målet er å gi deltakerne
anledning til å praktisere engelsk i flere sammenhenger og settinger. I hovedsak blir formiddagene brukt til språktrening i klasserom hvor utgangspunktet blir nyhetsbildet, presentert gjennom avisartikler eller BBCs sendinger, mens ettermiddagene blir brukt til gjesteforelesere om engelske
samfunnsforhold, politikk, medier, kultur og aktuelle tema. Vi vil også besøke medier og andre relevante steder, og deltakerne får anledning til å bruke engelsk til å stille spørsmål og diskutere med foreleserne og under besøkene. Deltakerne skal også arbeide med en journalistisk oppgave i løpet av kurset. 

Deltakerne vil bli innlosjert i enkeltrom på hotell, men det er også mulig å bo privat i deler av tiden.
NRK-STUP dekker reise, opphold, frokost alle dager, lunsj selve kursdagene og
en velkomst- og en avskjedsmiddag.

Kurset går i tida 21. april – 3. mai 2013 (Søndag 21. april er reisedag, kursstart mandag 22. april).

Kursleder: Karl-Martin Bakke, IJ

Deltakerliste

archer, else karine (NRK Østlandssendingen)
Gjestland, Hilde (NRK Sørlandet)
Soot-Ryen, Tron (NRK Tyholt)
ESPELAND, GISLE (NRK Telemark)
Ingebrigtsen, Tom Berg (NRK Marienlyst)
Biermann, Karen Cecilie (Cille) (NRK Marienlyst)
Skar, Bård (NRK Marienlyst)
Jensen, Rune (NRK Østafjells)