Logg inn

lokaljournalistikk Gardermoen

Regionkurs for STUP

Det er ledige plasser på kurset. Derfor er fristen utsatt. 

i lokaljournalistikk -Varighet: 2 dager
Tid og sted: Gardermoen 7-8.02. 2013                                 
STUP inviterer til et todagers kurs for journalister som arbeider i lokale redaksjoner, uavhengig av hvilken plattform de publiserer på. Kurset er ledd i en turne og du får ikke karantene ved å melde deg på. Kurset vil ta for seg forskjellige rammebetingelser for det å arbeide i et lokalmiljø som journalist, både av prinsipiell og praktisk art, men vi ønsker å gjøre kurset så praktisk nyttig som mulig. Det betyr at vi kommer til å knytte det meste av den teoretiske delen til deltakernes egne erfaringer, og dermed blir deltakernes eget engasjement svært viktig.  Vi kommer til å ta for oss tema som: Lokal forvaltning; Kartlegging av bedrifter som er underlagt Offentleglova; Innsynsrett; Lukkede møter; Hvordan kan offentlige databaser hjelpe oss; Kildekritikk og nettverksbygging; Nærhet til kilder; Søk i Kostra; Hva har SSB som kan være nyttig for oss? I det hele tatt en rekke tema, men hele tiden knyttet til deltakernes egne erfaringer og med utgangspunktet: Hva er et nyttig verktøy for oss?
   Vi tar sikte på å starte samlingene torsdag  morgen og avslutte fredag ettermiddag og deltakerne vil få dekket utgifter til reise og opphold etter behov. Påmelding skjer via; www.stupstipend.no
   Ytterligere opplysninger om kurset kan du få ved å henvende deg til kurslederne ved Institutt for Journalistikk.Kursledere: Gunnar Bodahl-Johansen, Ståle de Lange Kofoed og Karl-MartinBakke, IJ

Deltakerliste

Torgersrud, Halvor (Frilanser)
Negård, Britt-Ellen (Glåmdalen)
Odnes, Kari (Norddalen)
Snilsberg, Solrun Synnøve (Norddalen)
Hovden, Helene (Norddalen)
Mo, Ann-Kristin (NRK Hedmark)
Støvern, Boel Kristin (Bygdeposten)
Antonsen, Magnus Torp (Østlendingen)
kjernlie, eira (Budstikka)
Kolåsæter, Ola (Østlendingen)
Bolstad, Kristian (Fredriksstad Blad)
Austad, Hanne (Drammens Tidende)