Logg inn

VJ kurs Oslo

Åpent for deltagere av MBL-Stup og Fri-Stup. Andre som vil delta kan det hvis det er plass, men må da betale en avgift. Ta kontakt med halvor@stupstipend.no.

Dette er ledd i en turne som arrangeres i Oslo og Bergen. Derfor får du ikke karantene ved å melde deg på.

Her vil vi ta ut fortløpende til det er fullt. 

Kostnader: Alle kostnader bortsett fra reisekostnader er dekket for deltagerne, åpent for Stup deltagere ( NJ organiserte i MBL bedrifter samt fri-stup deltakere). Andre kan kjøpe seg plass ved ledig plass.
Faglig ansvarlig: Claes Gabrielson
Antall: 10 hvert sted
Mulige deltagere: TV2 VJ journalister og web TV journalister

Instruktør Claes Gabrielson har arbeidet for Sveriges Television i 30-år med reportasje og dokumentar. Senere har Claes inngått i flere kulturredaksjoner som "Rikets kultur", "Kulturjournalen", "Nike" och "Musikspegeln". 
Han har de siste årene arbeidet som Video-Journalist og reporter på de regionale TV-nyheterne i Örebro. Han fikk gnistrende evaluering etter et to dagers VJ kurs i Oslo juni 2012. Han styrke er der billedfaglige tilnærmingen og han bidrar med et rekke små, konkrete tips til hvordan få reportasjene bedre.


Foreløpig program:
På forhånd sender deltagerne inn link til en VJ jobb de ønsker vurdert. 
Del 1 Presentasjon av alle deltagere,  
Claes om VJ jobben sin, historiefortelling, teknikk, lys, lyd osv.
Del 2 gjennomgang og tilbakemeldinger av sakene som er sendt inn.
Del 3 Konkrete dramaturgiske eksempler.

- Hvilket bildet er det viktigste i en story?
- Hvorfor er lyset din viktigste partner?
- Hvor er fortellingen?
- Hvorfor A men ikke B?
- Hvordan starter du?

Arrangeres i Oslo Sentrum
Deltakerliste

Holst, Fredrik Ljone (NTB )
Lorentzen, Trude (Dagbladet)
Dolonen, Kari Anne (Sykepleien)
Bloch Helmers, Ann-Kristin (Sykepleien)
Gedde-Dahl, Siri (Aftenposten)
Hauge, Jon (Aftenposten)
Thorkildsen, Christian (TV2)