Logg inn

VJ kurs Bergen


Åpent for deltagere av MBL-Stup og Fri-Stup. Andre som vil delta kan det hvis det er plass, men må da betale en avgift. Ta kontakt med halvor@stupstipend.no.

Dette er ledd i en turne som arrangeres i Oslo og Bergen. Derfor får du ikke karantene ved å melde deg på.

Kostnader: Alle kostnader bortsett fra reisekostnader er dekket for deltagerne, åpent for Stup deltagere ( NJ organiserte i MBL bedrifter samt fri-stup deltakere). Andre kan kjøpe seg plass ved ledig plass.
Faglig ansvarlig: Claes Gabrielson
Antall: 10 hvert sted
Mulige deltagere: TV2 VJ journalister og web TV journalister

Instruktør Claes Gabrielson har arbeidet for Sveriges Television i 30-år med reportasje og dokumentar. Senere har Claes inngått i flere kulturredaksjoner som "Rikets kultur", "Kulturjournalen", "Nike" och "Musikspegeln". 
Han har de siste årene arbeidet som Video-Journalist og reporter på de regionale TV-nyheterne i Örebro. Han fikk gnistrende evaluering etter et to dagers VJ kurs i Oslo juni 2012. Han styrke er der billedfaglige tilnærmingen og han bidrar med et rekke små, konkrete tips til hvordan få reportasjene bedre.


Foreløpig program:
På forhånd sender deltagerne inn link til en VJ jobb de ønsker vurdert. 
Del 1 Presentasjon av alle deltagere,  
Claes om VJ jobben sin, historiefortelling, teknikk, lys, lyd osv.
Del 2 gjennomgang og tilbakemeldinger av sakene som er sendt inn.
Del 3 Konkrete dramaturgiske exempler.

- Hvilket bildet er det viktigste i en story?
- Hvorfor er lyset din viktigste partner?
- Hvor er fortellingen?
- Hvorfor A men ikke B?
- Hvordan starter du?

Arrangeres i Bergen Sentrum


Deltakerliste

Faltin, Tine (Dagbladet)
Nybø, Kent Roar (Lofot-Tidende)
Stølås, Rune (Bergens Tidende)
Larsen, Per Egil (Sunnhordland)
Haugland, Anita (Sunnhordland)
Røli, Olav (Sunnhordland)
Ristesund, Arne (Bergensavisen)
Eirik, Hagesæter (Bergensavisen)