Logg inn

EØS - Brussel

Hva betyr EØS-avtalen for deg? Hvordan påvirker den din hverdag? Bli med til Brussel i oktober, så finner du nok ut av det!
I Brussel skal vi ha møter med den norske ambassaden og den norske EU-delegasjonen. Fokus settes på EUs regionalpolitikk og hva den betyr for Norge. Hvordan vil EUs vekststrategi påvirke Norge? 
EØS-finansieringsordningene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Hvordan fungerer denne ordningen og hvilken nytte kan vi i Norge ha av den? 
ESA – EFTAs overvåkningsorgan skal vi besøke, dessuten legger vi opp til møter med representanter for de norske regionkontorene: Nord-Norge, Midt-Norge, Stavanger-regionen, Oslo-regionen, Sørlandets Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor. 
Vi vil også møte lobbyister, representanter for LO og norske næringslivsaktører. 
Studieturen er rettet inn mot journalister i region- og lokalaviser og målet er at deltakerne skal få bredere kunnskap og økt bevissthet rundt hva som skjer i EU, hvorfor det er viktig for deg å ha fokus på dette – og finne stoffområder som angår vårt lands regioner og næringer.
Avreise søndag 13. oktober, hjemreise fredag 18. oktober.
Reise, reise opphold og noen måltider dekkes av STUP. Det er ingen kursavgift.
Kursleder: Brit Tangen, IJ

Deltakerliste

Andersen, Atle (Stavanger Aftenblad)
Meling, Jarl Vidar (TV Haugaland)
Brattetveit, Ørjan (Hordaland)
Grenersen, Anne (Avisa Nordland)
Lorentsen, Nils Inge (Mediehuset Helgelendingen)
Seglem, Elisabeth (Stavanger Aftenblad)
Skjegstad, Olav (Romsdals Budstikke)
Myren, Torill (Sunnmørsposten)
Milde, Bente (Brønnøysunds Avis)
Værnesbranden, Ivar (Stjørdalens Blad)