Logg inn

Bli med på Nicar

Lær datagraving i USA.
Med STUP og SKUP til USA.


Her kan du bli med til den ypperste konferansen om datastøttet journalistikk. Kursleder er John Bones i VG, som har vært på NICAR 9 ganger tidligere og som også er styremedlem i Skup.

Bli med til NICAR-konferansen I USA og lær deg elementære eller avanserte teknikker for undersøkende, databasert journalistikk. The National Institute for Computer Assisted Reporting (NICAR) er en underavdeling av IRE,Investigative Reporters and Editors. Hvert år i månedsskiftet februar-mars arrangerer NICAR konferansen i en amerikansk by, og i år er det det Baltimore som er vertskap.

På konferansen gis det praktisk undervisning i alt fra elementær Excel til programmering, du kan lære
mapping eller statistikk, databasebygging eller tekstanalyser, få undervisning i app-bygging og visualiseringsteknikker, bli bedre i å bruke sosiale medier til journalistisk research eller få innføring i sosial nettverksanalyse. Blant mye annet.

I tillegg til de praktiske kursene, er det også et bredt tilfang av seminarer der databaserte saker blir presentert og forklart. Dette kan gi deg inspirasjon til å utvikle egne saker når du kommer hjem igjen. Det er ikke vanskelig å knytte kontakter blant amerikanerne, og de hjelper deg gjerne hvis du står fast på noe.

Kurset arrangeres av Stup i samarbeid med SKUP, og kursleder er SKUPs styremedlem John Bones som jobber i VG. Han er godt kjent både med menneskene og de faglige tilbudene, kan formidle kontakt med de miljøene du måtte ønske. John har selv holdt presentasjoner på konferansen de siste fire årene.

Kurset starter i Oslo mandag 24. februar 2014, da får du praktisk undervisning i grunnleggende Excel og noe Access. Vi vil også gjennomgå programmet på konferansen og gi råd som er tilpasset hver enkelt av deltakerne. Kurset er i utgangspunktet et lavterskeltilbud. Alle som ønsker å lære mer om dette feltet kan søke!

Avreise til Baltimore er dagen etter, 25. februar. Onsdag 26. skal vi besøke datagraveteamet i USA Today. Konferansen varer fra torsdag til søndag, og hver
dag vil du bli tilbudt eksklusive lunsjmøter med toneangivende journalister, ledere og utviklere i innflytelsesrike amerikanske miljøer. Hjemreisen skjer søndag 2.mars, og vi returnerer til Gardermoen mandag formiddag.

Reise, konferanseavgift, hotell og noen måltider dekkes av STUP. Konkret hva som dekkes og ikke, vil dere få beskjed om, sammen med annen praktisk info før avreise. Åpent for MBLstup og Fristup.  

Deltakerliste

Risa, Elisabeth (Stavanger Aftenblad)
Østmoe, Hilde (Adresseavisen)
Nyland, Anders (Bergensavisen)
Venli, Vegard Førland (Kommunal Rapport)
Molberg, Bård Ove (Adresseavisen)
Andersen, Arne Per (Sunnmørsposten)
Bakke, Pål (TV2)
Løvik, Hanne (ABCNyheter)
Bjåen, Bjørgulv K. (Avisen Vårt Land)
Strøm, Trond J. (Aftenposten)