Logg inn

Digital journalistikk m/ Nxt Media Mo i Rana

WORKSHOPTURNÉ - KURS I DIGITAL JOURNALISTIKK

STUP arrangerer i samarbeid med NxtMedia en
kurs-turné med tema digital journalistikk våren 2014. Hovedmålet med kurset er
et kompetanseløft for brede grupper, kombinert med moduler for aktivt
interesserte og for superbrukere.  Kurset
er totalt over hel dag, i en kombinasjon av plenumssesjoner og workshops. I
første omgang gjennomføres en serie på tre kurs:
     
Mo i Rana, mandag 5. mai, med Rana Blad som lokal
arrangør.
Antall deltagere: max 50.         
Turneen arrangeres også i Ålesund, tirsdag 20. mai, med Sunnmørsposten som
lokal arrangør og i Bergen, månedsskiftet mai/juni.

Kursinnholdet

Kurset legges opp med tre moduler for hver sine
målgrupper, men avvikles som en samlet felles kursdag.
I målgruppen alle inkluderes også dem uten
forkunnskaper. Innledningssesjonen sikter på en bred innføring i digital
medieutvikling, gode eksempler fra datajournalistikk og digital storytelling,
og overblikk over utviklingen av verktøy og metoder.

Under basisinnføringen i verktøy og metoder deles
deltakerne inn i tre grupper, som sirkulerer over tre stasjoner med hver
sitt tema. Endelig utvalg av verktøy som demonstreres kan tilpasses noe til
hvert kurssted, men i utgangspunktet deles inn i:
   
Foto og videoverktøy     
Grafikk, tabeller, kart etc        
Multimedia
forfatter/designverktøy for større prosjekter

Utvalget av verktøy vil ikke forutsette
programmeringskompetanse, men kan også egne seg for deltakere med slik
erfaring. Basisinnføringen avvikles mellom innledningssesjonen og lunch.

Fra lunch og i tre timer deles utvalgte
«superbrukere» inn i tre grupper, som gjennom praktisk bruk av de nye
verktøyene skal lage demoer/prototyper eller til og med ferdige produkter for
anvendelse. Hvor langt man kommer vil avhenge litt av graden av forberedelser
og litt av kompetansenivået.

Etter avsluttet praktisk arbeid, presenteres
resultatene i en avsluttende plenumssesjon, der det også diskuteres erfaringer
og hvordan man videre kan jobbe med digital kompetanse.

Uttak: Dette er en turne der de som melder seg på ikke får karantene. Men du må være innenfor Stup. Dersom det blir ledig plass kan andre kjøpe seg plass. men da får du først beskjed etter at påmeldingen er over.
Vi tar ut fortløpende. Ved stor interesse kan kurset bli fylt opp før fristen. Så meld deg på i dag.

Kurset er gratis for deltakerne, men dere må selv betale
for reise og opphold. Bevertning er inkludert.

 
………………………………………….

 Bakgrunn til kursarrangøren

NxtMedia er en næringsklynge for medie-innovasjon,
aktiv siden 2012 med hovedbasis i Trondheim og Midt-Norge. En rekke
mediebedrifter deltar som partnere og medlemmer, med MBL som en av
hovedpartnerne. Blant en rekke prosjektaktiviteter er Datajournalistikk og
Digital historiefortelling, der NxtMedia har stått bak mange konferanser, seminarer
og workshops, i tillegg til utvikling av faglige rapporter og initiativ innen
kompetanseutvikling.