Logg inn

Digital journalistikk m/ Nxt Media Ålesund

WORKSHOPTURNÉ - KURS I DIGITAL JOURNALISTIKK

STUP arrangerer i samarbeid med NxtMedia en turné med tema digital journalistikk våren 2014.

Hovedmålet med kurset er et kompetanseløft for brede grupper, kombinert med moduler for aktivt interesserte og for superbrukere.
Kurset varer en dag og består av en kombinasjon av plenum og workshops.

I første omgang gjennomføres en serie på tre kurs: 
     
Ålesund, tirsdag 27. mai, i Sunnmørspostens lokaler.
Antall deltagere: max 50.

Turneen arrangeres også i Mo i Rana 5 mai og i Bergen, månedsskiftet mai/juni. 

Kursinnholdet

Kurset legges opp med tre moduler for hver sine målgrupper, men avvikles som en samlet felles kursdag. 
Alle kan delta, også dem uten forkunnskaper.
Innledningsvis gis en bred innføring i digital medieutvikling, gode eksempler fra datajournalistikk og digital storytelling, og overblikk over utviklingen av verktøy og metoder.

Under basisinnføringen i verktøy og metoder deles deltakerne inn i tre grupper, som sirkulerer over tre stasjoner med hvert sitt tema. Endelig utvalg av verktøy som demonstreres kan tilpasses noe til hvert kurssted, men i utgangspunktet deles det inn i: 
   
- Foto og videoverktøy     
- Grafikk, tabeller, kart etc        
- Multimedia
- Forfatter/designverktøy for større prosjekter

Utvalget av verktøy forutsetter ikke programmeringskompetanse, men kan også egne seg for deltakere med slik erfaring.

Fra lunsj og i tre timer deles utvalgte «superbrukere» inn i tre grupper, som gjennom praktisk bruk av de nye verktøyene skal lage demoer/prototyper eller til og med ferdige produkter for anvendelse. Hvor langt man kommer vil avhenge litt av graden av forberedelser og litt av kompetansenivået. 

Etter avsluttet praktisk arbeid, presenteres resultatene i plenum, der det også diskuteres erfaringer og hvordan man kan jobbe med digital kompetanse videre.

Uttak: Dette er et dagskurs der de som melder seg på ikke får karantene. Alle deltagerne må være medlem av NJ eller NR og jobbe i en bedrift som er medlem av MBL.

Dersom det blir ledig plass kan andre kjøpe seg plass. men da får du først beskjed etter at påmeldingsfristen er gått ut. Vi fyller opp kurset fortløpende. Ved stor interesse kan kurset bli fylt opp før fristen. Så meld deg på i dag!

Kurset er gratis, men dere må selv betale for eventuell reise og opphold. Bevertning er inkludert.

 
………………………………………….

 Om kursarrangøren

NxtMedia er en næringsklynge for medie-innovasjon, aktiv siden 2012 med hovedbasis i Trondheim og Midt-Norge. En rekke mediebedrifter deltar som partnere og medlemmer, med MBL som en av hovedpartnerne. Blant en rekke prosjektaktiviteter er Datajournalistikk og Digital historiefortelling, der NxtMedia har stått bak mange konferanser, seminarer
og workshops, i tillegg til utvikling av faglige rapporter og initiativ innen
kompetanseutvikling.

Deltakerliste

Heiene, Marit (Romsdals Budstikke)