Logg inn

Digital journalistikk m/nxtmedia Bergen

WORKSHOP/KURS I DIGITAL JOURNALISTIKK


Dagskurs på Scandic Strand 11.juni kl 9-16.00.

Hvordan komme i gang med nye former for digital journalistikk? Hva slags verktøy og løsninger gjør at journalister kan lage imponerende produkter på et par-tre timer - uten
spesielle tekniske forkunnskaper? Bli med på kurs og workshop i digital
journalistikk arrangert av MediArena, STUP og NxtMedia onsdag 11. juni på
Scandic Strand i Bergen.

Kurset varer en dag og består av en kombinasjon av plenum og workshops. 
Antall deltagere: maks 50.
Kurset medfører ikke karantene og dagen er gratis.
Eventuelle reisekostnader dekkes av den enkelte. 

Hovedmålet med kurset er et kompetanseløft for brede grupper, kombinert med generell innføring i nye digitale verktøy, og praktiske prøveproduksjoner for «superbrukere».
  
Den siste timen samles alle deltakerne og andre interesserte til demo av produktene som er laget, og til en diskusjon om videre arbeid med digitaljournalistikk.

Kurset inngår i en serie som finansieres av STUP og som er utviklet av MediArenas søsterprosjekt NxtMedia i Trondheim. Kursholderne er internasjonalt anerkjente finlandssvenske Jens Finnäs, Sunnmørspostens journalist Eirik Meling og Stian Habbestad fra NTNU, ved siden av NxtMedias prosjektleder Trond I. Hovland. Vi får også innlegg fra Bergens Tidendes prisvinnende datajournalistikkgruppe «Bord 4».

Detaljert program for dagen
09.00     Introduksjon
09.10     Hvordan blir den nye digitaljournalstikken? Trender, eksempler og inspirasjoner v/T.I. Hovland
09.25     Trender i datajournalistikken – nye verktøy v/Jens Finnäs, Journalism++
09.35     Slik jobber BTs Bord 4
09.50     Slik utviklet vi et Datajournalistikk-team i Sunnmørsposten v/Eirik Meling,
Sunnmørsposten
09.55     Teknologiutviklingen framover v/Stian Habbestad, NTNU
10.00     Intro til demoer og workshop
10.10     Pause, forflytning
10.20     Presentasjon av verktøy for digital journalistikk – tre stasjoner. Det roteres mellom
stasjonene etter 20 minutter.
A.      Excel og Datawrapper - enkle og «matnyttige» verktøy mot dagens produksjon v/Jens Finnäs
B.      Thinglink og Timeline JS – nye visualiseringer, kan integreres v/Eirik Meling
C.      Scrollkit og Creativist. Digital storytelling på nye måter v/Stian Habbestad
11.30     Lunch
12.00       Praktisk arbeid med tre «Superbruker»-grupper, fordelt på ABC ovenfor. Deltakerne fordeles jevnt. Det lages prototyper/ferdige saker til presentasjon på slutten av dagen.
15.00     Presentasjoner,oppsummering, diskusjon. Alle samles i plenumsalen og går gjennom det som er laget og diskuterer veien videre.
16.00     Slutt