Logg inn

Presseetikk i Tromsø

GRATIS STUP-KURS I PRESSEETIKK FOR ALLE STUP-MEDLEMMER
Kurs i Tromsø  den 4.06.14 fra kl. 12.00-15.30. Arrangeres hos Nordlys. 
Kurset er gratis og gir ikke karantene

KURSLEDER: GUNNAR BODAHL-JOHANSEN

På menyen: 
Plikter og konsekvenser  
Når ytringsfrihet står mot omdømme- og personvernet,
inntreffer den etiske og juridiske konflikten som vi må løse i journalistikkens
navn!

Kritisk, men ikke negativ?
Journalisten skal avsløre kritikkverdige forhold, men kan
journalisten være kritisk uten å være negativ? Kravet til patriotisme og til å
velge positiv nyheter rir mange redaksjoner for tiden.

Troverdighet er journalistens  grunnkapital
- Jeg har da integritet! - Men har du troverdighet?
Troverdighet er mer enn å unngå dobbeltroller!

Det evige dilemma: Identifisering
Er det mulig å finne klare retningslinjer for når vi skal
identifisere? Hvilke hensyn må vi ta når sosiale medier lever sitt eget liv? Er
det lenger mulig å              anonymisere
personer? Hva gjør vi når det trues med selvmord?

Tekst og bilder på sosiale medier
- frihet uten ansvar?
Eksisterer opphavsretten på Facebook? Når kan det gjøres
inngrep i opphavsretten? Hvor går den etiske grensen for å bruke meldinger som
var menet for venner og ikke offentligheten.      Hvordan
behandler man bilder som kommer fra publikum på åstedet.

Anonyme kilder - viktige og farlige!
Hvor langt kan vi gå for å få kilden til å stå fram, eller
for å beskrive den anonyme kilden? Har vi lenger tid til å finne åpne kilder?
Hvem tar ansvaret når vi skal bevise vår uskyld i retten?

Ingen har krav på sitatsjekk!
Journalisten skal gjengi meningsinnholdet, kilden har rett
til å rette faktiske feil, men ingen har krav på sitatsjekk, og redaksjonen
bestemmer hva som skal publiseres? Kan dette henge sammen?

Samtidig imøtegåelse - oversett, misbrukt og misforstått
Den beskyldte får forsvare seg, publikum får høre begge
sider og journalisten får ofte nye opplysninger det er nødvendig å sjekke før
saken publiseres. 

Påmelding til:  http://stupstipend.no/kurs.aspx?id=413 så fort som mulig

 KORT, HEFTIG, INTENSIVT