Logg inn

Crime Safari

Tidspunkt: 10. oktober - 14. oktober 

Hvor: Oslo (én dag), Gøteborg (to dager), Litauen (to dager)

Kursleder: Asgeir Olden (IJ)

Målgruppe: Krim- og næringslivsjournalister og andre med interesse for stoffområdet.

Antall deltagere: 10

Kriminelle miljøer med internasjonale forgreninger er tungt til stede i Norge. Noen smugler narkotika, brennevin og sigaretter, andre preger byggebransjen og restaurantbransjen. Datakrim, gambling, prostitusjon og tradisjonell vinningskriminalitet hører også med på listen.

I Gøteborg ligger seks av de femten bydelene i Sverige som er regnet som høyrisikomiljøer for organisert kriminalitet og ekstrem islamisme. Skyting på åpen gate, trusler og vold er ikke uvanlig. Myndighetene har identifisert minst fire miljøer for organisert kriminalitet. De samarbeider om tiltak gjennom et kunnskapssentrum som vi skal besøke på turen.

Litauisk mafia er kjent for å ha en av de viktigste smuglerrutene for narkotika til Vest-Europa. De er også aktive innenfor trafficking, gambling og vinningskriminalitet. Kaunas, som vi skal besøke, er regnet som arnestedet for organisert kriminalitet i Litauen.

Studieturen skal gi en oversikt over hvordan organisert kriminalitet rammer oss i Nord-Europa, på hvilke områder den står sterkest og hvilke miljøer det er tale om. Vi skal også se på hvordan politisamarbeidet fungerer, med særlig vekt på det nordisk-baltiske. På kurset møter du politifolk som jobber med organisert kriminalitet, men også skribenter som følger miljøene og andre med kunnskap om emnet.

 

Deltakerliste

Meisingset, Sigrun Lossius (Romsdals Budstikke)
Sæbø, Håvard (LO Media)
Kristensen, Eivind (Fædrelandsvennen)
Karlsen, Alexander Kjønsø (Avisa Nordland)
Hagen, Per Erik (Budstikka)
Fosse, Synnøve Skeie (Agderposten)
Cadamarteri, Frank (Adresseavisen)
Kjørholt, Dag (NTB )
Moland, Annemarte (NRK Marienlyst)
Mjaaland, Ola (Mastiff AS)