Logg inn

Titler og ingress, Drammen

Hva skiller gode titler fra dårlige?

På dette kurset vil du lære og være bevist når du velger titler.

Når skal du velge hvilke titteltyper og hvorfor? 

Dagskurs i effektiv bruk av titler og ingresser på nett.

Dagskurset er gratis og gir ingen karantene i Stup-ordningen. 

Tid og sted: 5.oktober hos Drammens Tidende. kl. 09.00-16.00.

15 plasser 

Lokketitler, luretitler eller saklige titler?

Litt «her er», litt «slik er» og litt «dette er» - valgmulighetene er mange, men ser man på hvilke titteltyper som er vanligst på nyhetsnettsteder, finner man fort ut at det er de samme typene som går igjen og igjen.  

På dette kurset ser vi på hvilke titteltyper som er tilgjengelige, når de egner seg best og hvordan man kan variere mellom dem. Og så skal vi selvfølgelig øve på det.

Ingressvalgene er, om mulig, enda flere. Noen bruker frontingresser, og vi kikker litt spesielt på hva som karakteriserer disse. Også for vanlige ingresser går vi gjennom de ulike typene, ser på hva de kan brukes til og når de passer best.

Og så skal vi teste hvor mange ingresser deltakerne kan lage til samme sak. 

Kursleder er Asgeir Olden (IJ) Kurset et et dagskurs og det er gratis for Stupmedlemmer. Stup dekker i hovedsak ikke reisekostnader ved dagskurs. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Halvor i Stup. hb@mediebedriftene.no.