Logg inn

Innovasjon og nyskapning i mediehuset

De gode ideene dukker ofte opp når det passer minst. Dette kurset gir deg alt du trenger for å ta vare på ideene, utvikle dem og ta dem videre. Dette handler om hverdagsinnovasjon - hvordan skape redaksjonell utvikling selv midt i en hektiske hverdagen. 

Tidspunkt: Første samling i Oslo/Fredrikstad 23. – 25. april 2018, og andre samling i San Francisco/Berkeley 14. – 18. mai 2018

Kursleder: Ståle de Lange Kofoed og Eivind Fjellstad, Institutt for Journalistikk (IJ)

Antall deltakere: 20  

Dette kurset over to samlinger i Oslo/Fredrikstad og San Francisco/Berkeley gir deg teorier, metoder og mye tid til praktisk jobbing for å kunne håndtere gjennomføre gode innovasjonsprosesser og drive god redaksjonell utvikling i hverdagen. Du blir rett og slett en innovatør i mediehuset!

Målgruppe: Dersom du har en formening om at mediebransjen og eget mediehus er avhengig av nyskaping, nytenking og utvikling av nye produkter og tjenester for å møte fremtiden, er dette et kurs for deg. Du bør være kreativ, åpen for å tenke nytt, og ha kort vei til beslutningsprosesser på egen arbeidsplass. Det gis tilgang for to medlemmer av samme redaksjon/mediehus til å søke opptak sammen.

Søknadsfrist: 14. februar. Husk å skrive en søknad for hvorfor det er interessant og relevant for deg å være med i dette programmet

Beskrivelse av innovasjonsprogrammet: Gjennom samarbeid med Berkeleyuniversitetet er det skapt en unik mulighet til å jobbe sammen med verdensledende innovatører både utenfor og innenfor mediebransjen, hjemmehørende i San Francisco/Silicon Valley. Til første samling i Norge kommer Sina Mossayeb, Global system design lead i firmaet IDEO, som har funnet opp og utviklet designtenking som innovasjonsform. Også leder for UC Berkeley Advanced Media Institute, Vicki Hammarsted er med i trenerteamet som kommer til Norge. Første dag av første samling blir en introduksjon til innovasjonsbegrepet med presentasjon av teorier og modeller for nyskaping, mens Mossayeb og Hammarsted leder de siste to dagene som en praktisk workshop.

Deltakerne og deres prosjekter vil bli fulgt opp mellom samlingene av våre instruktører. Og på plass i USA på samling 2 bruker vi de første to dagene på Berkeley, sammen med 15 amerikanske, nyskapingsorienterte journalister og medieledere som meddeltakere. Her er det gode muligheter for å bygge nettverk! Våre amerikanske instruktører skriver følgende om disse to første dagene: “Join us for two days of inspiration, and exploration into the role of technology in media innovation.  Participate in stimulating conversations with media leaders and industry innovators. Take part in discussing the challenges and possible solutions as we look to future of media.” Vi møter og blir instruert av Pete Mortensen i medieakselleratoren Matter VC, Journalist, medieinnovatør og futurist David Cohn og flere andre nytenkende medieaktører.

Dag 3 arbeider vår norske gruppe videre med egne prosjekter, og planen er å gjennomføre et innsalg/pitch på slutten av dagen. Den 4. og siste programdagen drar vi ut i byen i San Francisco for spennende bedriftsbesøk, og passer på å legge inn god norsk feiring av nasjonaldagen i programmet!

Kursprogrammet avsluttes med hjemreise 18. mai. Det vil være mulig å tilpasse utreise og hjemreise etter eget ønske. Deltakerne vil også få tilbud om mentoroppfølging i etterkant.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med kursansvarlig i Stup Janne Nermo.  

Studieturen er gratis for personer omfattet av MBL-Stup og FriStup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen. 

Deltakerliste

Knudsen, Stine Ljungquist
Ramstad, Eigil (Laagendalsposten)
Godø, Knut (Harstad Tidende)
Fidje, Eirin Margrethe (Lindesnes Avis)
Gundersen, Lily Marcela (Sandefjords Blad)
Alnæs, Ole Knut (Tidens Krav)
Fasting, Juni Wendelin (Aust-Agder Blad)
Mandal, Fredrik (Trønder-avisa)
Hoffengh, Sissel (Dagsavisen)
Susegg, Monica Irén Solberg (Trønde-Avisa)
Havnen, Marie (Firda)
Aaserud, Monika (Nationen)
Solvang, Ruben (Teknisk Ukeblad Media AS)
Hole, Svein-Erik (Teknisk Ukeblad Media AS)