Logg inn

Engelsk 2009

I et stadig mer globalisert samfunn blir det å beherske engelsk stadig viktigere for norske journalister. I løpet av tre uker i Edinburgh i september, gir vi deg muligheten både til å praktisere engelsk muntlig og en anledning til å lære nye gloser, samtidig som du får frisket opp din gamle skoleengelsk.

Vi har knyttet til oss to tidligere lærere fra journalistutdanningen ved Napier University, som også er spesielt opptatt av språk generelt og av journalistspråket spesielt, og i tillegg bruker vi en språkpedagog, som er spesialist på opplæring av utenlandske studenter. Undervisningen tar utgangspunkt i nyhetsdekningen i mediene hver dag, hvor vi bruker aviser, nett, radio eller TV som start både for språklige og journalistiske diskusjoner. Etter hvert har vi utviklet et opplegg som både er journalistisk interessant og språklig utfordrende. Dere blir drillet både på språkforståelse, uttale, setningsbygning og intonasjon, og vi vil også forsøke å utfordre dere til å utføre journalistiske oppgaver på engelsk.

I tillegg kommer at disse kursene har en sosial del som er meget aktiv, hvor deltakerne blir godt kjent og gode venner. Undervisningen foregår med mye latter og humør, noe alle involverte synes er en forutsetning for god læring. Edinburgh er i tillegg en meget spennende by både historisk og arkitektonisk. I helgene kan du dessuten bruke den som utgangspunkt for spennende turer rundt om i Skottland, eller ned til England om du vil. Som vanlig dekker STUP alle kostnader ved kurset, og kan dekke utgifter til vikar etter egne regler.

STUP har bestemt at de som tar dette kurset skal avlegge en prøve etter hjemkomst som viser hvilket engelsknivå de ligger på. Denne prøven avlegges vanligvis ved Folkeuniversitetet i Oslo, og STUP dekker også utgiftene til denne prøven.
 
STUP dekker alle utgiftene i forbindelse med kurset

Deltakerliste

Øwre, Magnhild (NRK Trøndelag)
Ulvolden, Anders (NRK Trøndelag)
Andersen, Arne Per (Sunnmørsposten)
Bjørndal, Dag (Bergensavisen)
Johnsen, Lars (Drammens Tidende)
Kallestad, Gorm (NTB )
Sjølie, Svein (Ringsaker Blad)
Øsmundset, Erik (Eidsvoll Ullensaker Blad)
Ånstad, Nils Harald (Sunnmørsposten)
Nielsen, Thor (Frilanser)