Logg inn

Neighborhood News

Studietur til Chicago - Neighborhood News 

Tidspunkt: 10. oktober til 15. oktober 2018 

Kursleder: Asgeir Olden (IJ)

Antall deltaker: 10

Målgruppe: Redaktører og journalister i lokalaviser

Amerikanske lokalmedier er hardt presset, men de viser også fantasi og vilje
til å overleve og finne nye måter å jobbe på. I Chicago kan du få møte et miljø
av lokale nettmedier som prøver ut nye forretningsmodeller, redaksjonelle
prosjekter og organisasjonsformer. LION Publishers (Local Independent Online
News Publishers) har sin årlige konferanse i Chicago 11.-13. oktober. Der kan
du få delta.

LION Publishers er en organisasjon som samler lokale nyhetsnettsteder fra hele
USA, og har vel 200 medlemmer. På konferansen får du høre innlegg om hvordan
ulike lokale nettmedier har innrettet seg, hva de har lykkes med og hva som
ikke har gått så bra. I tillegg kommer mer generelle innlegg om situasjonen i
amerikanske medier og rene kursbaserte sesjoner. Men konferansen er først og
fremst en unik arena for å knytte kontakter med entusiastene bak de ulike
nettstedene. 

Konferansen holdes på Columbia College i sentrum av Chicago, ikke så langt fra
Milennium Park.

Vi reiser ut fra Norge 10. oktober, og er i Chicago om kvelden samme dag.
Konferansen begynner torsdag, og det er fullt konferanseprogram til og med
lørdag.

Vi reiser tilbake til Norge 14. oktober, og lander på formiddagen den 15.
oktober.  

Dersom du har spørsmål ta kontakt
med kursansvarlig i Stup, Janne Nermo.  

Studieturen er gratis for personer omfattet av MBL-Stup og Fri-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen. 

Deltakerliste

Gjestad, Fred C. (Raumnes)
Pettersen, Hogne Bø (Frilanser)
Eira, Berit Marie Lise (Avvir-Sami Aviisa)
Gulliksen, Siri (Avisa Nordland)
Støle, Tom Arild (Lister)
Østraat, Lars (Trønderbladet)
bruvik, Tomas (Kvinnheringen)
Hope, Vidar (Sunnhordland)
Ekeberg, Liv (Agderposten)
Sanden, Tone Sidsel (Dølen)