Logg inn

Hospitering i Faktisk.no

Har du lyst til å hospitere hos Faktisk.no? Stup finansierer vikar for deg i fire måneder, slik at du får studiepermisjon for å bli en racer på faktasjekk og metodisk kildekritikk.

Tidspunkt: 1. februar til 31. mai 2019.
Søknadsfrist: 3. desember.

Hva lærer du?

Hospiteringen skal gi grundig innføring i faktasjekk som journalistisk sjanger, metodisk kildekritikk og sentrale begreper og momenter knyttet til desinformasjon og
feilinformasjon.

Etter endt periode skal hospitanten kunne mestre avansert kildekritikk og metodikk for å overvåke, identifisere og faktasjekke relevante påstander i samfunnsdebatten. Herunder også formidle komplekse problemstillinger på en god måte.

Hospitanten vil også lære å oppdage og unngå vanlige feil i gjengivelsen av bla. statistikk og forskning i journalistikken. Evnen til å formidle metodisk kildekritikk vil være viktig. I tillegg til å jobbe som faktasjekker i redaksjonen, vil hospitanten kunne få presentasjons- og formidlingsoppdrag.

Hvem kan søke?

Hospitantordningen er beregnet på ansatte i bedrifter som inngår i Stup-ordningen, og som driver redaksjonell- research, formidling, utvikling eller visualisering. Kandidaten bør selv ha grunnleggende ferdigheter som redaksjonen i Faktisk har nytte av. Kunnskapsutveksling er nøkkelordet, der det også er forventet at kandidaten bidrar til å heve den redaksjonelle kvaliteten.

Hvor? 

Hospitanten inngår som del av staben i Faktisk.no og raporterer til ansvarlig redaktør iden aktuelle perioden. Det innebærer normal dagtidsarbeid med fri helger og helligdager, med mindre ekstraordinære omstendigheter som valg, store hendelse e.l. taler for en annen ordning.

Beregnet varighet

1. februar til 31. mai 2019.

Hva består opplegget av?

Hospiteringen består av kombinasjonen kurs og praksis under veiledning i redaksjonen.

Hospitanten vil få tilbud om å delta på Skup-konferansen (vår).

Målsetninger

Etter fullført periode skal hospitanten være i stand til å uføre og videreutvikle faktasjekk som sjanger i egen redaksjon/virksomhet - og formidle metodikken videre.

Mer om hospiteringsperioden:

Under hospiteringsperioden har du studiepermisjon med lønn. Du mottar da normal lønn fra din arbeidsgiver og opprettholder dine rettigheter hos arbeidsgiver. Stup gir din arbeidsgiver vikarstøtte, slik at redaksjonen kan hente inn en vikar i ditt studiefravær.

Søknad om hospiteringsplass må leveres i samarbeid med din leder. Det betyr at din redaktør må sende Stup en e-post, og bekrefte søknaden din.

Stups regler for ansiennitet og karantene gjelder for tildeling av hospitantplass.

Har du spørsmål, ta kontakt med kursansvarlig Janne Nermo 

Deltakerliste

Hanssen, Ann-Kristin (Fremover)