Logg inn

Nyskaping i mediehuset - få det til å fungere!

To plasser ledige på dette kurset! Siste frist for å søke er torsdag 19. september!

Har du eller dine kollegaer ideer som ikke blir realisert eller fisler ut i ingenting? Eller sliter dere med å få tid til nyskaping i det daglige kjøret? Dette kurset i Fredrikstad og San Francisco/Berkeley gir deg teorier, metoder og god tid til praktisk jobbing for å kunne håndtere innovasjonsprosesser og gjennomføre vellykket nyskaping. Du blir rett og slett en innovatør i mediehuset!


Tidspunkt:

Samling 1: Fredrikstad (hos IJ) mandag 23. september – onsdag 25. september
2019

Samling 2: San Francisco/UC Berkeley mandag 28. oktober – torsdag 31. oktober 2019

Kursledere: Ståle de Lange Kofoed og Eivind Fjellstad, Institutt for Journalistikk

Antall deltakere: 22

Målgruppe: Toppledere, mellomledere, klubbledere og beslutningstakere og pådrivere innenfor innovasjon og utvikling i redaksjonene. Dersom du har en formening om at mediebransjen og eget mediehus er avhengig av nyskaping, nytenking og utvikling av nye produkter og tjenester for å møte fremtiden, er dette et kurs for deg. Du bør være kreativ, åpen for å tenke nytt, og ha kort vei til beslutningsprosesser på egen arbeidsplass. Vi ønsker i utgangspunktet at to medlemmer av samme redaksjon/mediehus søker opptak sammen, der minst én av søkerne har direkte innvirkning på beslutningsprosesser i selskapet. Søkere med stor innflytelse i eget mediehus kan søke alene.

Søknadsfrist: 19. september. Husk å skrive en begrunnet søknad for hvorfor det er interessant og relevant for deg å være med i dette programmet. Det er en fordel om du kort kan beskrive et innovasjonsprosjekt du ønsker å gjennomføre i eget mediehus. Denne legges ved søknaden.

Beskrivelse av kurset: Gjennom samarbeid med Berkeleyuniversitetet er det skapt en unik mulighet til å jobbe sammen med verdensledende innovatører både utenfor og innenfor mediebransjen, hjemmehørende i San Francisco/Silicon Valley. Leder for UC Berkeley Advanced Media Institute, Vicki Hammarstedt, er med i trenerteamet som kommer til Norge. Første samling innledes med en introduksjon til innovasjonsbegrepet med presentasjon av relevante teorier, modeller og praktiske øvelser for å lære metoder for nyskaping og hverdagsinnovasjon. De to siste dagene preges av en praktisk workshop, med fokus på designtenking som metode. Etter denne samlingen vil deltakerne kunne arbeide videre med konkrete prosjekter i eget mediehus.

Prosjektene blir deretter fulgt opp mellom samlingene av våre instruktører i dialog med kursdeltakerne. Og på plass i USA på samling 2 blir medieinnovatør og futurist David Cohn og flere andre nytenkende medieaktører, sentrale i opplegget. På denne samlingen gis det anledning til å arbeide videre med egne prosjekter, få innspill fra ledende medieinnovatører og å møte og bli inspirert av personer og miljøer som leder an i den digitale utviklingen.

Kursprogrammet avsluttes til lunsj torsdag 31. oktober, med hjemreise samme ettermiddag. Det vil være mulig å tilpasse utreise og hjemreise etter eget ønske.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med kursansvarlig i Stup Janne Nermo.  Studieturen er gratis for personer omfattet av MBL-Stup og Fri-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen. 

 

Deltakerliste

Holmsen, Sigrid Edin (Moss Avis)
Andreassen, Pål (Moss Avis)
Tholens, Barth (Sykepleien)
Eidsten, Kjell Petter (Sykepleien)
Borstad, Ann-Inger (Adresseavisen)
Frantsvold, Thomas (Dagens Næringsliv)
Riseth, Kim (Namdalsavisa)
Nybø, Kent Roar (Lofot-Tidende)
Sundby, Terje (Glåmdalen)
Egenes, Gry (Dagens Næringsliv)
Volan, Ingeborg (Dagens Næringsliv)
Kristensen, Jørgen Dahl (Budstikka)
Wisløff, Lisa Malvina (Aller Media)
Bergquist, Mathias (Drammens Tidende)
Nilsen, Geir Bjørn (Vesteraalens Avis)
Alvær, Sondre Mikal (Adresseavisen)
Flage, Tor Kristian (NTB )
Aabech, Magnus (NTB )
Børringbo, Klaus (Aftenposten)
Skovly, Elisabeth (Fredriksstad Blad)
Mina, Knudsen (KK)
Johannessen, Jan (Dagens Næringsliv)
Jonas, Bakken (Dagens Næringsliv)