Logg inn

Datagraving med NICAR 2021 og Data-SKUP

VEDRØRENDE COVID-19: Vi planlegger for at denne studieturen kan gå som normalt, men følger nøye med på utviklingen knyttet til Covid-19. Det er bare å søke i vei!

Bli med Stup til verdens største konferanse i datagraving – NICAR 2021. Men før det varmer vi opp med første samling på Data-SKUP 24. oktober 2020.

Søknadsfrist: 30. august 2020. Husk å skrive i begrunnelsen for søknaden hvorfor det er interessant og relevant for deg å være med på Data-SKUP og NICAR 2021.

Dato: 24. oktober 2020 (Data-SKUP i Oslo) og 27. februar - 7. mars 2021 (NICAR 2021 i USA).

Sted: Oslo, Washington D.C. og Baltimore. 

Kursleder: John Bones.

Antall plasser: 10.

Du må være omfattet av Stup-ordningen for å kunne delta på studieturen (MBL-Stup eller Fri-Stup). Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen, og deltakelse gir tre års karantenetid i ordningen.

I sju år på rad har Stup arrangert kurs i forbindelse med NICAR-konferansen i USA. I 2021 bygger vi videre på erfaringene fra de sju første årene, og det innebærer individuell veiledning, bedriftsbesøk og lunsjmøter med ledende personer i amerikansk, undersøkende datajournalistikk.

Dagskonferansen Data-SKUP legges inn som første samling, og deltagelsen her er selvfølgelig også gratis. Målet, foruten å delta på spennende og lærerike kurs på Data-SKUP, er å samle gruppen, etablere nettverk, samt tilegne kunnskap og erfaring som gjør deg virkelig forberedt til NICAR. Det er planlagt 48 sesjoner på Data-SKUP, og de fleste gir praktisk undervisning i bruk av ulike verktøyer.

Les mer om Data-SKUP

Om NICAR
Vi deltar på kurs med noen av de beste amerikanske gravejournalistene. Opplegget er tilrettelagt for journalister som vil lære om datajournalistikk, og kurset og konferansen passer både for drevne datajournalister og journalister som i utgangspunktet har begrensede kunnskaper om emnet. 

Kursleder er John Bones, daglig leder i SKUP. Han har deltatt på 16 tidligere NICAR-konferanser og fire IRE-konferanser, de siste elleve årene også som foredragsholder og kjenner miljøet godt. Han ledet tilsvarende kurs i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 og har ellers forelest på Global Investigative Journalism Conference og ulike internasjonale konferanser flere ganger. Han var også ansvarlig for kursene i datajournalistikk på Global-konferansen på Lillehammer i 2015.

Bedriftsbesøk/lunsjmøter/reiserute:
Vi reiser først til Washington D.C. der vi møter DCReport, Center for Public Integrity, Associated Press, National Public Radio, Pulitzer Center og International Center for Journalists. Deretter kjører vi til Baltimore, der NICAR-konferansen finner sted, og der det er planlagt besøk hos The Baltimore Sun.

Før NICAR-konferansen starter, vil det bli gjort en systematisk gjennomgang av programmet, slik at hver enkelt deltager kan finne de kursene som passer best. Under konferansen blir det hver dag lunsjmøter med ledende personer innen amerikansk datajournalistikk. Under bedriftsbesøkene og lunsjmøtene har deltakerne en unik mulighet til å knytte kontakt med toneangivende, undersøkende datajournalister fra noen av de største mediene i USA.

Endelig program vil komme på plass senere.

Praktisk informasjon om Data-SKUP blir sendt ut til deltagerne. 

Har du spørsmål, kontakt kursansvarlig i Stup, Janne Nermo.