Logg inn

Graveverksted for mindre redaksjoner ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

Digital workshop våren 2021 

Tidspunkt:  

Første samling: Onsdag 17. februar kl 10.00-12.00 + 13.00-15.00 
Andre samling: Onsdag 10. mars kl 10.00-12.00 + 13.00-15.00 
Tredje samling: Onsdag 17. mars kl 10.00-12.00 + 13.00-15.00 

+ 10 individuelle veiledningstimer per redaksjon

Søknadsfrist: 14. januar 2021

Antall deltagere: 12, fortrinnsvis to fra hver redaksjon, både journalist og reportasjeleder/redaktør

Kursledere: Per Christian Magnus, Kristine Holmelid og Astrid Dalehaug Norheim fra SUJO. 

Målgruppe for kurset: journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å drive
undersøkende journalistikk

Forkunnskaper: Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er viktig at deltagerne er motivert til å grave. 

Dette er verkstedet for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, men som trenger inspirasjon og flere verktøy for dette arbeidet. Deltagerne trenger ikke møte med en ferdig idé til et undersøkende prosjekt.  

Gjennom workshops, gruppearbeid og individuell oppfølging lærer deltagerne hvordan de skal velge ut og prioritere de gode undersøkende idéene, hvordan de kan arbeide gjennom et undersøkende prosjekt fra idé til publisering og hvordan de følger opp arbeidet i redaksjonen etter publisering.  

Kurset vil ha tre digitale samlinger. I første samling vil deltagerne få møte journalister og redaktører som nylig har gjennomført graveprosjekt.  I tillegg til de digitale samlingene vil hver redaksjon få 10 timers individuell oppfølging med reportasjeledelse fra SUJOs kursholdere. Målet er at deltagerne skal gjennomføre graveprosjekt under veiledning. 

Kursinnhold:

Første samling: “Slik gravde vi i en liten redaksjon”  

*Slik finner du de gode idéene. 
*Slik får du tid og rom til undersøkende jobbing.  
*Slik gravde vi og dette lærte vi.  

Journalister og ledere med undersøkende erfaring deler sine erfaringer med deltagerne: Journalist Sirill Heimdal i Nordhordland, redaktør Tone Sidsel Sanden i Dølen, sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen, Siri Gulliksen Tømmerbakke i Dagens Medisin, journalist Øystein Windstad i Fagbladet.  

Deltagerne tar med en eller to idéer til graveprosjekter til neste samling.  

Andre samling: Fra idé til publisering: Slik jobber du med et undersøkende journalistisk prosjekt.  
Tema:  
Dette er de ulike fasene i et undersøkende prosjekt. 
Vi bruker tid til å kna ideene som deltagerne har med. 

Tredje samling:Systematikk og organisering i et undersøkende prosjekt.  
Tema: Vi går gjennom mappestruktur, logg, kildelister og fremdriftsplaner.  
Publisering: Setning for setning-gjennomgang av publiseringsklart materiale. 

Individuell veiledning: Mellom og etter samlingene får deltagerne 10 timer reportasjeledelse av sitt undersøkende prosjekt. Hvert prosjekt blir tildelt en reportasjeleder fra SUJO, med ansvar for videre veiledning.  

Kursbevis: Alle deltagerne får kursbevis fra Senter for undersøkende journalistikk, Universitetet i Bergen. 

Kurset er gratis for personer omfattet av MBL-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for kurset og deltakelse gir 3 års karantene i ordningen. Redaksjoner vil ha mulighet til å søke om vikarstøtte i forbindelse med deltakelse på dette kurset.

Har du spørsmål, kontakt kursansvarlig i Stup, Janne Nermo.

Deltakerliste

Olsen, Roy Arthur (Avvir-Sami Aviisa)
Hermansen, Kari lisbeth (Avvir-Sami Aviisa)
Øyvind, Sandsmark (Jærbladet)
Svein, Hansli (Nationen)
Vogl, Benjamin Hernes (Nationen)
Aalbu, Ingve (Dalane Tidende)
Teinum, Caroline (Vårt Land)
Elise, Kruse (Vårt Land)
Eik, Espen A. (Dalane Tidende)
Nilsen, Silje Helene (Fiskeribladet Fiskaren)
Aadland, Camilla (Fiskeribladet Fiskaren)
Jorunn Erga, Steinsland (Jærbladet)