Logg inn

Graveverksted for mindre redaksjoner ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

Digital workshop høsten 2021 

Tidspunkt: 

Første samling: Mandag 8. november
Andre samling: Onsdag 24. november
Tredje samling: Onsdag 1. desember

+ 10 individuelle veiledningstimer per redaksjon

Søknadsfrist: 20. oktober 2021

Antall deltagere: 12, fortrinnsvis to fra hver redaksjon, både journalist og reportasjeleder/redaktør

Kursledere: Per Christian Magnus og Kristine Holmelid fra SUJO.

Målgruppe for kurset: journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å drive
undersøkende journalistikk.

Forkunnskaper:
 Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er viktig at deltagerne er motivert til å grave. 

Kurset er gratis for personer omfattet av MBL-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for kurset og deltakelse gir 3 års karantene i ordningen. Redaksjoner vil ha mulighet til å søke om vikarstøtte i forbindelse med deltakelse på dette kurset.

HUSK å skrive i begrunnelsen for søknaden hvorfor dette kurset er interessant og relevant for deg og hvorfor du er motivert til å delta.

Dette er verkstedet for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, men som trenger inspirasjon og flere verktøy for dette arbeidet. Deltagerne trenger ikke møte med en ferdig idé til et undersøkende prosjekt.  Gjennom workshops, gruppearbeid og individuell oppfølging lærer deltagerne hvordan de skal velge ut og prioritere de gode undersøkende idéene, hvordan de kan arbeide gjennom et undersøkende prosjekt fra idé til publisering og hvordan de følger opp arbeidet i redaksjonen etter publisering.  

Kurset vil ha tre digitale samlinger. I første samling vil deltagerne få møte journalister og redaktører som nylig har gjennomført graveprosjekt.  I tillegg til de digitale samlingene vil hver redaksjon få 10 timers individuell oppfølging med reportasjeledelse fra SUJOs kursholdere. Målet er at deltagerne skal gjennomføre graveprosjekt under veiledning. 

Kursinnhold:

Første samling: “Slik gravde vi i en liten redaksjon”  

*Slik finner du de gode idéene. 
*Slik får du tid og rom til undersøkende jobbing.  
*Slik gravde vi og dette lærte vi.  

Journalister og ledere med undersøkende erfaring deler sine erfaringer med deltagerne:
Tone Sidsel Sanden, redaktør og daglig leder i Dølen.
Øystein Windstad, journalist i Fagbladet.
Sirill Heimdal, tidligere journalist og redaktør i Nordhordland, nå Bergens Tidende-journalist

Deltagerne tar med en eller to idéer til graveprosjekter til neste samling.  

Andre samling: Fra idé til publisering: Slik jobber du med et undersøkende journalistisk prosjekt.  
Tema: Dette er de ulike fasene i et undersøkende prosjekt. Vi bruker tid til å kna ideene som deltagerne har med. 

Tredje samling:Systematikk og organisering i et undersøkende prosjekt.  
Tema: Vi går gjennom mappestruktur, logg, kildelister og fremdriftsplaner.  
Publisering: Setning for setning-gjennomgang av publiseringsklart materiale. 

Individuell veiledning: Mellom og etter samlingene får deltagerne 10 timer reportasjeledelse av sitt undersøkende prosjekt. Hvert prosjekt blir tildelt en reportasjeleder fra SUJO, med ansvar for videre veiledning.  

Kursbevis: Alle deltagerne får kursbevis fra Senter for undersøkende journalistikk, Universitetet i Bergen. 

Har du spørsmål, kontakt kursansvarlig i Stup, Janne Nermo.

Deltakerliste

Bjørn Martin, Lyng (Altaposten)
Sjåstad, Eivind (Hardanger Folkeblad)
Olsen, Preben (iTromsø)
Henriksen, Kjell Rune (Harstad Tidende)
Andreassen, Odd Leif (Harstad Tidende)
Lian, Svein H. (iTromsø)