Logg inn

Sikkerhetskurs for journalister og fotografer

Dato: 18. - 20. oktober 2021 (tre dager)

Sted: Sørmarka konferansehotell, Siggerud

Kursleder:
Guardian Security Risk Management

Antall plasser: 20

Søknadsfrist: 30. august

Forkunnskaper: Kurset vil foregå på engelsk, så gode engelskkunnskaper er nødvendig.

Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot journalister som skal på internasjonale oppdrag i konflikt-/risikosoner, men passer også for journalister som skal dekke demonstrasjoner og andre potensielt farlige situasjoner i Norge. Ledere som har ansvar for medarbeidere på internasjonale oppdrag vil også ha utbytte av kurset.

Dette kurset er åpent for de som er omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup eller Fri-Stup). Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen, og deltakelse gir tre års karantenetid i ordningen.

Andre som ikke er omfattet av ordningen kan også søke om plass på kurset, forutsatt at de ordner finansiering selv. Disse kan sende søknad på e-post til Janne Nermo

Husk å skrive en begrunnelse i din søknad for hvorfor dette kurset er relevant for deg og hvorfor du er motivert til å delta. 

Kursbeskrivelse:

Dette sikkerhetskurset er et tilbud til journalister som skal dekke situasjoner med høy risikoprofil, for eksempel opprør, konflikter og krigssituasjoner. Kurset er et såkalt hostile environment-kurs som går over tre lange dager. Hovedelementene er førstehjelp i krigssituasjoner (for å ivareta egen og kollegers helse), sikkerhetsvurdering, veisperringer, gisseltaking m.m., og kurset vil være spisset inn mot journalisters arbeidssituasjon. Målet med kurset er å gjøre norske journalister og fotografer forberedt på å ivareta egen og kollegers sikkerhet og helse i forbindelse med dekningen av krigs- og konfliktsituasjoner, og også redaksjonsledelsen i bedre stand til å følge opp sine medarbeidere.

Om Guardian og Hostile Environment  Awareness Training (HEAT):

Med mer enn 15 års erfaring er Guardian-srm Skandinavias markedsledende leverandør av opplæring i reisesikkerhet for organisasjoner, frivillige organisasjoner, selskaper og nasjonale/internasjonale offentlige etater. Gjennom nøye planlagte praktiske øvelser vil deltakerne få opplæring i hvordan de kan redusere risiko når de reiser og jobber i områder med middels og høy risiko. Videre vil de bli opplært i hvordan de skal håndtere kritiske hendelser og trusler som opptøyer, skader, gisseltakinger, terrorangrep, masseskytinger og mer. Fra kurset vil deltakerne få med seg en rekke praktiske verktøy som gjør dem i stand til å redusere potensiell risiko, for eksempel ved bruk av konfliktdempende kommunikasjon, stresshåndtering, førstehjelp under primitive forhold og mye mer.

Et team av høyt kvalifiserte og erfarne instruktører vil gjennomføre kurset, som er dialogbasert og basert på virkelige hendelser og erfaringer. Praktiske øvelser og workshops der deltakerne må bruke verktøyene sine i et simulert miljø vil utgjøre hoveddelen av kurset. Vi legger vekt på å skape et trygt, ærlig og åpent læringsmiljø, slik at deltakerne kan dele tidligere erfaringer og bekymringer med hverandre. 

Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Janne Nermo i MBL/Stup.

  

 

 

Deltakerliste

Stolt-Nielsen, Harald (Aftenposten)
Christiansen, Hanne (Aftenposten)
Torstein, Bøe (NTB )
Eifring, Mari (Klassekampen)
Junge, Heiko (NTB )
Wallum, Stian (Adresseavisen)
Monica, Strømdahl (Aftenposten)
Dolmen, Siv (Frilanser)
Breidlid, Christian (Frilanser)
Leonardin, Marc (Frilanser)
Klougart, Sofie Amalie (Frilanser)
Tor Arne, Andreassen (Aftenposten)
Rønneberg, Kristoffer (Aftenposten)
De Rosa, Marie (NTB )
Jordal, Ingerid (Frilanser)
Strandberg, Torgeir (Aftenposten)
Sviggum, Silje Kathrine (VG)