Logg inn

Bli en mer mangfoldig journalist! (Kurset er utsatt!)

Kurset er utsatt til høsten 2022.

 Tidspunkt: 

Hvor: Pressens hus og hos Tøyen Unlimited (Oslo)

Antall deltakere: 12

Kurset er gratis for personer omfattet av MBL-Stup og Fri-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for kurset og deltakelse gir 3 års karantene i ordningen.

«Norske medier er enfoldige og majoritetspregete. Det er uakseptabelt at en så viktig samfunnsaktør har en stor del av befolkningen i en journalistisk blindsone. Vi tror årsaken er mangel på reell vilje til å satse på mangfold i mediebransjen. Dette har store konsekvenser som mediene fortsatt ikke tar på alvor». Kronikk, Medier24, 2020.

Påstanden over har fått fornyet aktualitet. Mange mener at det ikke handler bare om å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn - men peker på kompetanse: At mediene må øke mangfoldskompetansen hos flere i redaksjonene - også majoritetene. I dette kurset vil du få konkrete verktøy som hjelper journalister og redaksjoner å jobbe på nye måter for å dekke samfunnet mer inkluderende, mer mangfoldig og mer nyansert.

Vi skal lære noen av metodene for å finne nye vinklinger, snakke med andre kilder, se sakskomplekser som vi ikke vanligvis får øye på. Lurer du på hvordan du skal unngå å tråkke i salaten dersom du skal intervjue en trans-seksuell eller innvandrer, det skal vi også snakke om. Og er det egentlig så farlig om du gjør det?

Vi skal møte journalist og programmaker Vivi Stenberg som hadde ideen bak det prisvinnende programmet Festen etter fasten på NRK. Stenberg har bakgrunn fra flere større prosjekter i NRK og har de siste årene jobbet blant annet med Lindmo og UXA serien sammen med Thomas Seltzer. Hun vil dele både metoder, tips og råd til å lykkes med å jobbe mangfoldig og uten skylappene på.

Iram Ansari leder NRK-satsningen FleRe. NRK har tidligere satt som mål at én av tre ny-rekrutterte i faste stillinger skal ha flerkulturell kompetanse. NRK FleRe-prosjektet er et av tiltakene for å nå dette målet. Ansari har jobbet ni år i NRK, som innenriksreporter og nyhetsjournalist for Dagsrevyen og NRK Direkte.

I tillegg til kursdagen på Pressens hus i Oslo skal vi på dag 2 besøke nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited. Her får vi høre og møte flere ulike grupper innvadrere, unge, gründere fra flere samfunnslag - og noen av de som jobber med sosialt entrepenørskap på Tøyen, som daglig leder Helga Øvsthus Tønder.

Målet er å lære mer om disse miljøene. Blant andre møter vi selskapet Walalo som lager podkast for somaliere på norsk. Her får vi snakke direkte med gründere som brenner for å synliggjøre rollemodeller for unge med minoritetsbakggrunn, og vi kan vel trygt si at flere av de er rollemodeller selv:
Abdi Hashi og Abdi Yusuf, gründerne av podkasten er også henholdsvis gründer av IKT Kompaniet og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Amira Cherni, gründer av "Spør meg" en tjeneste som formidler informasjon og muligheter mellom offentlig- og sivil sektor og familier med flerkulturell bakgrunn, snakker selv fem språk flytende.

Vi avslutter med lunsj hos Njokobok av Youssou Diop, en nyåpnet restaurant med sosial profil. Dette er den første Senegalesiske restauranten i Norden.

Kurset er et samarbeid mellom Stup, Institutt for Journalistikk og NRK. 

Kursleder:
Siri Skaalmo, Institutt for Journalistikk

Har du spørsmål, kontakt kursansvarlig i Stup, Janne Nermo.