Logg inn

Kom i gang med datavisualisering

Tidspunkt: 22. september 2022
H
vor: Digitalt, halv dag 
Antall deltakere:
Målgruppe: Journalister i små- og melllomstore redaksjoner som vil komme i gang med datavisualisering

Det kan høres komplisert ut å komme i gang med datavisualisering, men i sin enkleste form er det både morsomt og overkommelig. På denne digitale workshopen får deltakerne en introduksjon til enkel datavisualisering.

Vi får «hvordan jobbet vi»—foredrag fra dyktige datajournalister som har laget saker der de på en god måte har visualisert data som dannet grunnlaget for historiene.

Vi skal også innom noen av de vanligste verktøyene, blant annet Exploratory, som den siste tiden er blitt et populært visualiseringsverktøy i flere redaksjoner. Etter denne kickstarten skal du både ha fått inspirasjon og grunnleggende kunnskap om hvordan du og din redaksjon kan ta i bruk enkel datavisualisering som en del av historiefortellingen digitalt.